Gymnasiearbete, index:

¤ Förslag på teman och avgränsningar, 20 aug 2018:

¤ p.p presentation, datum för inlämingar, mm

¤ grupper, N16b, 21 aug 2018

¤ grupper, N16a, 27 aug 2018

¤ Mål, arbetsgång, deadlines, mm, 21 aug

¤ Att ange källor, 21 aug 2018