N15a:


¤ Kursinnehåll, bedömning och arbetsformer,
22 aug 2017
¤ Laborationer och labrapporter, 22 aug 2017
¤ Läxor, bedömning, 22 aug 2017
¤ sena inlämningar,
¤ Göra diagram 2017Matspjälkning:
¤ Mål, 12 dec 2017
¤ lektion: Proteinomsättning i kroppen v.s.kvävets kretslopp, 25 okt
¤ lab: En nedbrytande lab, 5 nov 2017
¤ lektion: tarmarnas längd hos olika djur, 15 nov
lektion: kostfibrer, 15 nov 2017
lektion: Mera om köttätande och EPA, 16 nov

Levern:
¤ lektion: Leverns funktioner och sjukdomar, 21 nov 2017
¤ lektion: Mera om Paracetamol, 27 nov 2017

Cirkulation:
¤ lektion: hjärtats rytm, arytmi, EKG, mm 4 dec 2017
¤ lab: En blodig lab, 4 dec 2017
¤ lektion: Hjärtats sjukdomar, 11 dec 2017
Mikrobiologi och Cellbiologi:
¤ Mål: 11 okt 2017
¤ lektion: Bakterier, 24 aug 2017
¤ lab: Test av antibiotikaresisten, 4 sept 2017
¤ lab: Test av antibiotikaresistens, mm 11 sept 2017
¤ lektion: Antibiotika och resistens, 5 sept 2017
¤ lektion: Kväve och bakterier, 11 sept 2017
lektion: Jäst-sex, 18 sept 2017
lektion: Jämförelse mellan olika celltyper, 2 okt 2017
lektion: Influensavirus, 5 okt 2017
lektion: -Varför narkolepsi? 12 okt 2017
lektion: HIV/AIDS, 11 okt 2017
lektion: Virus pluskonto, 19 okt 2017