N15a:


¤ Kursinnehåll, bedömning och arbetsformer,
22 aug 2017
¤ Laborationer och labrapporter, 22 aug 2017
¤ Läxor, bedömning, 22 aug 2017
¤ sena inlämningar,
¤ Göra diagram 2017

Hjärnan:

¤ MÅL: Hjärnan, 29 maj 2018
¤ lektion: Några grundläggande begrepp, 26 mars 2018
¤ lektion: Höger-vänster hjärnhalva, 8 april, 2018
¤ lektion: Vår verklighetsuppfattning, 19 april 2018
¤ lektion: Hjärnans placiticitet, mm, 23  april 2018
¤ lektion: Depressioner, 26 april 2018
¤ lektion, Depressioner, forts, 3 maj 2018
¤ lektion: Autonoma nervsystemet och "Rädslevägen", 17 maj 2018
¤ lektion: Medvetandet, 20 maj 2018
¤ lektion: Trasiga nerver, 20 maj 2018
¤ tabell: Hjärnans mognad och utveckling, 25 maj 2018
¤ prov, MED SVAR, 2 juni 2018


¤ Mål för området: 19 mars 2018

Utsöndring:
¤ lektion: frågor kring kväverester, 8 mars
¤ lektion: Vatten och jonbalans, 8 mars
¤ lektion: Vatten- & jonbalans hos fiskar, 8 mars 2018


 
Rörelse:
¤ lektion: Allmänt om muskler, 28 jan 2018
¤ lektion: -Hur kan hjärnan styra musklerna?
-Vad sker inne i muskelcellen?

¤ lektion: Fem beniga frågor! 8 feb 2018
¤ lektion: En led lektion! 12 feb 2018
¤ lektion: Några utvalda leder, 15 feb 2018
¤ Pop the joints! 19 feb 2018
¤ lektion: Leder och ledproblem, 19 feb
¤ lab: En led lab, 21 feb 2018
¤ lektion: senor och ligament, 4 mars 2018
¤ frågor till artikeln Senor läker trots vår hjälp
¤ artikel: Senor läker trots vår hjälp


Andning & gasutbyte:
¤ lab: En luftig lab, 12 jab 2018
¤ några blåsta resultat, 18 jan 2018
¤ lektion: The story of Oxy... 19 jan 2018
¤ lektion: Kolmonoxid, 22 jan 2018
¤ lektion: Rökning, 22 jan 2018


Matspjälkning:
¤ Mål, 12 dec 2017
¤ lektion: Proteinomsättning i kroppen v.s.kvävets kretslopp, 25 okt

¤ lab: En nedbrytande lab, 5 nov 2017
¤ lektion: tarmarnas längd hos olika djur, 15 nov
lektion: kostfibrer, 15 nov 2017
lektion: Mera om köttätande och EPA, 16 nov


Levern:
¤ lektion: Leverns funktioner och sjukdomar, 21 nov 2017
¤ lektion: Mera om Paracetamol, 27 nov 2017


Cirkulation:
¤ lektion: hjärtats rytm, arytmi, EKG, mm 4 dec 2017
¤ lab: En blodig lab, 4 dec 2017
¤ lektion: Hjärtats sjukdomar, 11 dec 2017


Mikrobiologi och Cellbiologi:
¤ Mål: 11 okt 2017
¤ lektion: Bakterier, 24 aug 2017
¤ lab: Test av antibiotikaresisten, 4 sept 2017
¤ lab: Test av antibiotikaresistens, mm 11 sept 2017
¤ lektion: Antibiotika och resistens, 5 sept 2017
¤ lektion: Kväve och bakterier, 11 sept 2017
lektion: Jäst-sex, 18 sept 2017
lektion: Jämförelse mellan olika celltyper, 2 okt 2017
lektion: Influensavirus, 5 okt 2017
lektion: -Varför narkolepsi? 12 okt 2017
lektion: HIV/AIDS, 11 okt 2017
lektion: Virus pluskonto, 19 okt 2017