N16b

Cell- och mikrobiologi:
¤ Mål för området, 6 sept 2018
¤ lektion: Enzymers uppbyggnad och funktion, 23 aug 2018
¤ lektion, bakteriers byggnad, klassificering av bakterier, biofilm: 26 aug 2018
¤ läxa: 26 aug 2018
¤ lektion: Tarmfloran, antibiotikaresistens, 31 aug 2018
lektion: Mer om antibiotikaresistens, Gramfärgning, 6 sept 2018
¤ lektion: Bakterier och kvävets kretslopp, 10 sept 2018
lab: Bakterier, 14 sept 2018
lektion: Svampar, 17 sept 2018
¤ jämförelse: celler från olika organismer, 17 sept 2018
¤ läxa: Jäst-sex, 20 sept 2018