N16b

¤ laboration: -Hur skriva rapport?
¤ Bra Bildtext!: Exempel på "informativ Bildtext"
¤ stapeldiagram med standardavvikelse i Excel: 8 okt 2018
¤ Att göra diagram i Excel
¤ "anpassade grafer" i Word: 8 okt 2018


Cell- och mikrobiologi:
¤ Mål för området, 6 sept 2018
¤ lektion: Enzymers uppbyggnad och funktion, 23 aug 2018
¤ lektion, bakteriers byggnad, klassificering av bakterier, biofilm: 26 aug 2018
¤ läxa: 26 aug 2018
¤ lektion: Tarmfloran, antibiotikaresistens, 31 aug 2018
lektion: Mer om antibiotikaresistens, Gramfärgning, 6 sept 2018
¤ lektion: Bakterier och kvävets kretslopp, 10 sept 2018
lab: Bakterier, 14 sept 2018
lektion: Svampar, 17 sept 2018
¤ jämförelse: celler från olika organismer, 17 sept 2018
¤ läxa: Jäst-sex, 20 sept 2018
¤ lab: Jäst, 23 sept 2018
¤ lektion: Virus, 27 sept 2018
¤ lektion, Influensavirus, 1 okt 2018
¤ lektion, narkolepsi, 4 okt 2018
¤ lab, Jäst: bedömningskriterier, 5 okt 2018
¤ resultat: Antibiotikaresistens, 7 okt
¤ lektion + läxa: HIV, 8 okt 2018
¤ lektion: HIV-infektionens förlopp, 11 okt 2018
¤ lektion: AIDS? Bromsa HIV? 15 okt 2018