N16b

¤ laboration: -Hur skriva rapport?
¤ göra diagram: -Hur presentera insamlade data på ett vetenskapligt sätt?
¤ Bra Bildtext!: Exempel på "informativ Bildtext"
¤ stapeldiagram med standardavvikelse i Excel: 8 okt 2018
¤ Att göra diagram i Excel
¤ "anpassade grafer" i Word: 8 okt 2018


Nervsystemet:

¤ Mål: 24 maj 2019
¤ Veckoplanering
¤ lektion: The Reality, 4 april 2019
¤ lab: Homunculus och reaktionstid 12 april 2019
¤ resultat: Reaktionstid, 12 maj 2019
¤ lektion: Nersystemet organisation +
vänster/höger hjärnhalva, 29 april 2019

¤ lektion: Hjärnans plasticitet, 2 maj 2019
¤ läxa: Hjärnans plasticitet, 2 maj 2019
¤ frivillig lab: "Sinnena/hjärnan", 9 maj 2019
¤ lektion: Bota depressioner, 15 maj 2019
¤ lektion: laga nerver, vårt kroppsmedvetande, 23 maj 2019
lektion: Höga och låga rädslevägen, 26 maj 2019








ANDNING, Rörelseapparaten:
¤
MÅL, 29 mars 2019
¤ lektion: Intro, 10 jan 2019
¤ lektion: Hyperventilering, 16 jan
¤ lab: En blåst lab, 19 jan 2019
¤ lektion: En rökig lektion, 21 jan 2019
¤ lektion: Skelett, intro, 31 jan 2019
¤ läxa: Magnesium, 4 feb 2019
lektion: Leder, 18 feb 2019
lektion: Knäcka lederna, 20 feb 2019
lektion: Senor och ligament, 4 mars 2019
läxa: Senor läker TROTS vår hjälp!
lektion: Muskler, intro, 7 mars 2019
lektion: Muskelfibrer, 7 mars 2019
¤ svaren "senor läker trots vår hjälp", 10 mars 2019
lektion: Muskelcellens kontraktion, 13 mars 2019
lektion: Muskelcellens kontraktion, ord att använda, 15 mars 2019
lab: Dissektioner, 15 mars 2019
lektion: 17 mars 2019
lektion: Musklernas energisystem 17 mars 2019

EXTRA: Vad händer i musklerna när man tränar? 22 april 2019

Matspjälkning, Levern, Cirkulation:
¤ MÅL13 dec 2018
¤ lab: Enzymer i Matspjälkningen, 8 nov 2018
¤ tabell: näringsämnen, sönderdelning, 12 nov
¤ lektion: tarmar hos olika djur, 18 nov
¤  lektion: Nunamiuterna, 21 nov 2018
¤ lektion: "Kostfibrer", 21 nov 2018
¤ lektion: Levern, 26 nov 2018
¤ lektion: Alkohol: Myter och Kemi, 28 nov
¤ lektion: Blodsocker, diabetes och LCHF, 5 dec
¤ lab: En blodig lab, 6 dec 2018


Cell- och mikrobiologi:
¤ Mål för området, 26 okt 2018
¤ lektion: Enzymers uppbyggnad och funktion, 23 aug 2018
¤ lektion, bakteriers byggnad, klassificering av bakterier, biofilm: 26 aug 2018
¤ läxa: 26 aug 2018
¤ lektion: Tarmfloran, antibiotikaresistens, 31 aug 2018
lektion: Mer om antibiotikaresistens, Gramfärgning, 6 sept 2018
¤ lektion: Bakterier och kvävets kretslopp, 10 sept 2018
lab: Bakterier, 14 sept 2018
lektion: Svampar, 17 sept 2018
¤ jämförelse: celler från olika organismer, 17 sept 2018
¤ läxa: Jäst-sex, 20 sept 2018
¤ lab: Jäst, 23 sept 2018
¤ lab, JÄST, RESULTAT, 11 nov 2018
¤ lektion: Virus, 27 sept 2018
¤ lektion, Influensavirus, 1 okt 2018
¤ lektion, narkolepsi, 4 okt 2018
¤ lab, Jäst: bedömningskriterier, 5 okt 2018
¤ resultat: Antibiotikaresistens, 7 okt
¤ lektion + läxa: HIV, 8 okt 2018
¤ lektion: HIV-infektionens förlopp, 11 okt 2018
¤ lektion: AIDS? Bromsa HIV? 15 okt 2018
läxa: Virusets pluskonto, 17 okt 2018


Nationalteatern