Bakterier, 27 aug 2018¤ Storleksjämförelse: växtcell, djurcell, och bakterie


¤ Bakteriernas byggnad: (Ni skall kunna jämföra med växt- resp djurcell) https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Featured_pictures/Other_lifeforms/Bacteria#/media/File:Average_prokaryote_cell-_en.svg


¤ klassificering av bakterier: bygger bland annat på:


a) bakteriers form

b) deras behov av syre:

c) Vilka näringskällor de kan använda sig av:

d) cellväggens byggnad:

e) rörelseförmåga:

f) deras “genetiska kod”:¤ gram+ eller gram- bakterier: Ni skall kunna förklara skillnaden i hur cellväggen är uppbyggd hos Gram+ bakterier och Gram- bakterier https://www.youtube.com/watch?v=Jvo6IGKTvxA

¤ Ni skall kunna förklara HUR en gramfärgning går till, vilket syftet med färgningen är samt vad som sker i bakterien !¤ Begreppet “biofilm”: https://sv.wikipedia.org/wiki/Bakterier

¤ intressant klipp från biofilm i munnen (“plack”) som visar dess komplexitet; https://www.youtube.com/watch?v=mPyL0-nlJ_4

¤ Bra om biofilm: https://www.youtube.com/watch?v=lpI4WCM_9pM


¤ Begreppet “quorum sensing” https://sv.wikipedia.org/wiki/Quorum_sensing

https://en.wikipedia.org/wiki/Quorum_sensing̈́ (Den engelska är bättre, eftersom den svenska översättningen suger)


LÄXA: frågor att besvara skriftligt! Mejla mig svaren senast nästa måndag!


1) -Förklara begreppet "biofilm"!

2) -Beskriv någon/några betydelser som "biofilmer" kan ha för individen/samhället!

3) -Vad innebär begreppet quorom sensing?