Bakterier, 27 aug 2019


¤ Bakteriers storlek vs Eukaryota celler (växt-, djur- och jästcell) och virus


¤ Bakteriernas byggnad: (Ni skall kunna jämföra med växt-, djur- och jästcell) https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Featured_pictures/Other_lifeforms/Bacteria#/media/File:Average_prokaryote_cell-_en.svg

-Kan vi få ihop 6 st likheter och 6 st skillnader?¤ klassificering av bakterier: bygger bland annat på:


a) bakteriers form

b) deras behov av syre: (aerob/anaerob?)

c) Vilka näringskällor de kan använda sig av (bestäms genom odling

på olika sorters agarplattor)

d) cellväggens byggnad: (gram+ eller gram - ?)

e) rörelseförmåga, eller ej?

f) deras “genetiska kod” (vilket bestäms genom DNA-analys)¤ Varför är det viktigt att klassificera bakterier?


¤ Bakterier bildar ofta biofilmer. Du skall kunna redogöra för vad som kännetecknar biofilm!


¤ Begreppet “biofilm”: https://sv.wikipedia.org/wiki/Bakterier

¤ intressant klipp från biofilm i munnen (“plack”) som visar dess komplexitet; https://www.youtube.com/watch?v=mPyL0-nlJ_4

¤ Bra om biofilm: https://www.youtube.com/watch?v=lpI4WCM_9pM¤ Begreppet “quorum sensing” https://sv.wikipedia.org/wiki/Quorum_sensing

https://en.wikipedia.org/wiki/Quorum_sensing̈́
LÄXA till fredagens lektion (jag kommer att fråga):


-Beskriv några betydelser som "biofilmer" kan ha för individen/samhället!

("bra" / "dåligt" med biofilm)