N17a
¤ Min betygsättning på kursen
¤ Hur skall du labba?
¤ Bedömning av läxor/egna uppgifter

¤ sena inlämningar
, vad gäller?
¤ att göra diagram i datorn. Regresserade grafer.


Evolution:
¤ lektion: molekylärbiologiska förklaringar till evolution, 5 feb 2018
lektion: Olika former av selektion, 7 feb 2018
lektion: Jämförande anatomi, 14 feb 2018Modern biologi:

¤ lab: Bioinformatik, 12 jan 2018
¤ lektion: Bioinformatik, följdfrågor, 15 jan 2018
¤ lektion: CRISPR, 21 jan 2018
lab: En Ren lab, 24 jan 2018


Genetik:
¤ Mål:  Genetik 14 dec 2017
¤ lektion: Genetik-metodik + två exempel, 14 nov 2017
lab: En egenskap, 15 nov 2017
¤ lektion: Blodgrupper, 21 nov
lab: Nedärvning av två egenskaper, 29 dec 2017
¤ läxa: Frågor till s. 78-80, 5 dec 2017
lektion: Genetiska sjukdomar, 13 dec 2017
lektion: Avel och epigenetik, 14 dec 2017
lab: Rasbiologi och epigenetik, 15 dec 2017
¤ analys av släkttavlor, 19 dec 2017
¤ svar: till uppgifter s. 106-107


Om Liv, Livets ursprung, Cellen:
¤ Mål för avsnittet Liv, 12 okt 2017
¤ lektion: "LIV", 24 aug 2017
¤ Fakta: Hur har Liv uppkommit på vår planet?
¤ Här kan du lära dig hur mikroskopet och stereoluppen fungerar! 23 aug 2017
¤ lab: Mikroskop och stereolupp, 23 aug 2017
¤ lektion: Energi i cellen, 11 sept
lab: En fett söt lab! 14 sept 2017
lektion: Cellmembranets byggnad och
fosfolipiden som modell, 20 sept 2017

lektion: Diffusion och osmos, 25 sept 2017
lab: Osmos, snabbinstruktioner, 27 sept 2017
lab: Osmos, med teori, 27 sept 2017
resultat: Osmoslab, 16 okt 2017
Resultat, En fett söt lab, 2 okt 2017
lektion: Hur är DNA packad i cellkärnan?, 3 okt 2017
lektion: Allmänt om celler, Cellcykeln + Mitos, 9 okt
Uppgift: Att arbeta med fredag 13 okt 2017
¤ lab: DNA och kromosomer, 26 okt 2017