N17a
¤ Min betygsättning på kursen
¤ Hur skall du labba?
¤ Bedömning av läxor/egna uppgifter

¤ sena inlämningar
, vad gäller?
¤ att göra diagram i datorn. Regresserade grafer.

Etologi:
¤ Mål för området: 24 maj 2018
¤ lektion: Etologi, Intro, 26 mars 2018

¤
lektion: tomgångsgandling, felprestation, mm, 28 mars 2018
¤ lektion: Flockliv, 14 april 2018
¤ lektion: murmaration, moral hos djur, altruism, 18 april 2018

¤ lab: beteende hos skalbaggslarver, 19 april 2018
¤ lektion: Ants, superorganisms and altruism, 23 april 2018
¤ lektion: Pavlov, Watson, Skinner, 7 maj 2018
¤ lektion:
Trygghet och försvarsbeteende, 9 maj 2018
lektion:
Kommunikation, 16 maj 2018
¤ lektion: kommunikation bland/mellan växter, 24 maj 2018
¤ Provet, SVAREN, 2 juni 2018Evolution:
¤ Mål för Evolution, 20 mars 2018

¤ lektion: molekylärbiologiska förklaringar till evolution, 5 feb 2018
lektion: Olika former av selektion, 7 feb 2018
lektion: Jämförande anatomi, 14 feb 2018
¤ främre extremiteter hos några Däggdjur, 19 feb 2018
¤ lektion: Människans skelett, fördjupning,
19 feb 2018
¤ lab: Jämförande anatomi, 26 feb 2018
¤ lektion: Fossil och sedimentära bergarter, 5 mars 2018
¤ lektion: Plattektonik, 6 mars 2018

¤ lektion: Konvergent utveckling, mellanformer, mm, 12 mars
¤ exempel: Mellanformer (evolutionära länkar), 16 mars
Uppgift: Tidslinje, 16 mars 2018

Modern biologi:

¤ lab: Bioinformatik, 12 jan 2018
¤ lektion: Bioinformatik, följdfrågor, 15 jan 2018
¤ lektion: CRISPR, 21 jan 2018
lab: En Ren lab, 24 jan 2018


Genetik:
¤ Mål:  Genetik 14 dec 2017
¤ lektion: Genetik-metodik + två exempel, 14 nov 2017
lab: En egenskap, 15 nov 2017
¤ lektion: Blodgrupper, 21 nov
lab: Nedärvning av två egenskaper, 29 dec 2017
¤ läxa: Frågor till s. 78-80, 5 dec 2017
lektion: Genetiska sjukdomar, 13 dec 2017
lektion: Avel och epigenetik, 14 dec 2017
lab: Rasbiologi och epigenetik, 15 dec 2017
¤ analys av släkttavlor, 19 dec 2017
¤ svar: till uppgifter s. 106-107


Om Liv, Livets ursprung, Cellen:
¤ Mål för avsnittet Liv, 12 okt 2017
¤ lektion: "LIV", 24 aug 2017
¤ Fakta: Hur har Liv uppkommit på vår planet?
¤ Här kan du lära dig hur mikroskopet och stereoluppen fungerar! 23 aug 2017
¤ lab: Mikroskop och stereolupp, 23 aug 2017
¤ lektion: Energi i cellen, 11 sept
lab: En fett söt lab! 14 sept 2017
lektion: Cellmembranets byggnad och
fosfolipiden som modell, 20 sept 2017

lektion: Diffusion och osmos, 25 sept 2017
lab: Osmos, snabbinstruktioner, 27 sept 2017
lab: Osmos, med teori, 27 sept 2017
resultat: Osmoslab, 16 okt 2017
Resultat, En fett söt lab, 2 okt 2017
lektion: Hur är DNA packad i cellkärnan?, 3 okt 2017
lektion: Allmänt om celler, Cellcykeln + Mitos, 9 okt
Uppgift: Att arbeta med fredag 13 okt 2017
¤ lab: DNA och kromosomer, 26 okt 2017
n17b,mal,9,maj,2018.html