Mål, Evolution, N17a


Läs: Kapitlet om Evolution, s.108-146 + s. 191 “Kvastfeningar”, 192-193 (skillnader mellan Reptiler och Amfibier), 195 (Näbbdjur, skillnad mellan moderkaksdjur och Pungdjur) + s. 16-18 (Darwin) och s. 12 (artbegreppet)

jag KAN även ta med någon fråga från lektionerna och laborationerna¤ Kunna anföra 5 st “bevis för” och 5 st “kritik av” Evolutionsteorin


¤ Vad är sedimentära bergarter? Ge tre exempel.


¤ Var i Sverige man kan hitta sedimentära bergarter? (lektion)


¤ Kunna redogöra för vad fossil är, hur det bildas och hur de kan dateras.


¤ Kunna redogöra för hur E.T fungerar enligt Darwin


¤ Kunna redogöra för VAD som orsakar variationerna inom populationen (“alla är olika”)


 ¤ Kunna ge tre konkreta exempel på hur evolution kan ske genom anpassningar till miljön


¤ Artbildning på öar (s.112) är lite speciellt. Du skall kunna förklara hur och varför det blir lite annorlunda på öar!


¤ Kunna ge två exempel på hur evolution kan ske genom samevolution


¤ Kunna redogöra för hur selektion kan ske genom könsurval, samt förklara VARFÖR honorna låter de “estetiska aspekterna” påverka partnervalet


¤ Kunna redogöra för HUR artbildning går till samt hur lång tid artbildning tar (ge konkreta exempel!)


¤ Kunna förklara varför inte likartade arter (som lever i samma områden) blandas med varandra? Exempel gråtrut/silltrut. Blåsippa/vitsippa. Småfåglarna på vintern (s.118)


¤ Kunna placera in ett antal evolutionära händelser på rätt plats på två olika tidslinjer


¤ Kunna redogöra lite djupare (“vetenskapliga förklaringar”) för ett antal av de evolutionära händelserna (lektioner):

 -Vad är “Kambriska explosionen”? -Hur kan Kambriska explosionen förklaras? -beskriv “koloniseringen av land”! -Beskriv syresättningen av jordens atmosfär (när, var, hur), -Varför infaller “Groddjurens tidsålder” under den geologiska perioden Karbon? -Varför infaller “Reptilernas tidsålder” under den geologiska perioden Perm? -Varför skedde den stora mass-döden i slutet av Perm? I slutet av Krita?


¤ Kunna redogöra för varför Pungdjur endast finns i Australien (och på angränsande öar), s. 195,


¤ ge ett antal konkreta exempel på konvergent utveckling (s. 126 + lektion)


¤ Kunna redogöra för ett antal “mellanformer” och varför dessa är viktiga för evolutionsbiologerna: Archaeopteryx, Kvastfening, Näbbdjur (s. 191)


¤ Kunna redogöra för skillnader mellan Groddjur och Reptiler (s. 192-193)


¤ Kunna ge minst 5 exempel på skillnader/likheter mellan anatomin hos kyckling/människa SAMT ge evolutionära förklaringar till VARFÖR det skiljer sig! (lab)¤ The evolution of Man: Kunna beskriva DE STORA DRAGEN från Dinosauriernas utdöende till dagens människa! (s. 138-142 + lektion)