N17a, den eminenta klassen

       ¤ Mall för lab-rapport
        ¤ Att ange källor enl HarvardNervsystemet:
¤ Mål, 26 maj 2020
¤ veckoplanering: 20 april 2020
¤ lektion, intro, 17 mars 2020
¤ lektion: Sensorisk input, 20 mars
¤ lab: Hjärnans bild av Dig, 22 mars
¤ lab: Reaktionstid, 27 mars 

¤ lektion: Behandling av inkommande information, mm, 27 mars
¤ lektion: Sinnets teater, 14 april
¤ lektion: Indelning av nervsystemet, höger-vänster hjärnhalva, 17 april
¤ lektion: Depression, 24 april
¤ artikel: Litium, 4 maj 2020
¤ lektion: Hjärnans inre delar, läxa "conjoined twins", 5 maj
¤ lektion: Receptorer, SPICE, kroppsmedvetande, 15 maj
¤ lab: Reaktionshastighet, 20 maj
Andning och gasutbyte + Rörelseapparaten:
¤ Mål för området, 3 mars 2020
¤ veckoplanering: 3 mars 2020
¤ lektion: Intro, s. 128-132, 10 jan 2020
¤ lektion: Bohreffekten, hyperventilering, mm 17 jan 2020
¤ lab: En blåst lab, 21 jan 2020
¤ lektion: Retande gaser, kolmonoxid och rökning, 24 jan 2020
¤ lektion: Fem beniga frågor, 27 jan 2020
¤ lektion: Leder, 31 jan 2020
¤ lektion: Mer om leder: 7 feb 2020

¤ lektion: En senig lektion, 12 feb 2020
¤ lektion: Muskelfibrer, 13 feb 2020
¤ lektion: -Hur kan hjärnan få en muskel att kontrahera? 3 mars 2020
¤ lab: Dissektion av råtta, 11 mars 2020


 
Matspjälkning, Levern, Cirkulation: 
  ¤ Mål för området, 13 dec 2019
         ¤ Veckoplanering  13 dec nov 2019        
          ¤
lab: Amylas och Lipas, 4 nov 2019
   
   ¤ tabell: Sönderdelning och upptag av näringsämnen, 15 nov 2019
    
  ¤ lektion: Kostfibrer, 19 nov 2019
   
    ¤ lektion: -Hur gör djur? 19 nov 2019
            ¤ lektion: Levern frisk och sjuk, 25 nov 2019
      
¤ lektion: Alkohol, fakta och myter, 5 dec 2019   
            ¤ lab: En Blodig blandning... 25 nov 2019
Cell- & Mikrobiologi
¤ Mål för området, 11 okt 2019
¤ Veckoplanering,15 okt 2019
¤ lektion: Bakterier, 27 aug
¤ lektion:
Klassificering, Gramfärgning, 30 aug 2019
¤ lektion:Dina bakterier, Anti- och Probiotika, 3 sept 2019
¤ lektion: Antibiotiakresistens, 6 sept 2019
¤ lab: Bakterier, 7 sept 2019
¤ lektion: En kvävande lektion, 13 sept 2019
¤ lektion: Virus, intro, 16 sept 2016
¤ lektion: Influensavirus, pandemier och vaccination, 20 sept 2019
¤ lektion: Bieffekter av vaccination, narkolepsi, 20 sept 2019
            ¤ lektion: Mer om virus, 27 sep 2019
            ¤ lektion: HIV, hur är det uppbyggd? Hur sker infektion av värdceller? 2 okt 2019
            ¤ lektion: -Hur påverkas kroppen av en HIV infektion (läroboken) 2 okt 2019
             ¤ lektion: -Hur kan man förhindra HIV att infektera värdcellerna? 2 okt 2019