N17a
    ¤ presentation av kursen Bi2
        ¤ Mall för lab-rapport
        ¤ Att ange källor enl Harvard

Cell- & Mikrobiologi
¤ Mål för området, 11 okt 2019
¤ Veckoplanering,15 okt 2019
¤ lektion: Bakterier, 27 aug
¤ lektion: Klassificering, Gramfärgning, 30 aug 2019
¤ lektion:Dina bakterier, Anti- och Probiotika, 3 sept 2019
¤ lektion: Antibiotiakresistens, 6 sept 2019
¤ lab: Bakterier, 7 sept 2019
¤ lektion: En kvävande lektion, 13 sept 2019
¤ lektion: Virus, intro, 16 sept 2016
¤ lektion: Influensavirus, pandemier och vaccination, 20 sept 2019
¤ lektion: Bieffekter av vaccination, narkolepsi, 20 sept 2019
            ¤ lektion: Mer om virus, 27 sep 2019
            ¤ lektion: HIV, hur är det uppbyggd? Hur sker infektion av värdceller? 2 okt 2019
            ¤ lektion: -Hur påverkas kroppen av en HIV infektion (läroboken) 2 okt 2019
             ¤ lektion: -Hur kan man förhindra HIV att infektera värdcellerna? 2 okt 2019