N18b


Mikrobiologi:
¤ Mål för området
¤ veckoplanering: 17 nov 2020
¤ lab: Bakterier
¤ distans: bukhjärnan, 4 nov
¤ läxa, 12 nov 2020
¤
bra och dåligt med bakterier, 16 nov
¤ antibiotika och resistens, 18 nov 2020
Hjärnan/nervsystemet:
¤ MÅL FÖR OMRÅDET: 16 okt  2020
¤ Veckoplanering:19 okt 2020
¤ nervcellen, 22 aug 2020

¤ synapser och manipulation av dessa, 24 aug
¤ läxa: 27 augusti, 2020
¤ lektion: nervsystemets indelning, 2 sept 2020
¤ lektion: Funktionen hos några av hjärnans delar, 3 sept
¤ lektion: Rädslereaktionen, 9 sept
lab: Homunculus, 10 sept 2020
¤ sensory substitution, 17 sept

¤ Höger/vänster hjärnhalva, 17 sept
¤ Sinnets teater, 17 sept
¤ Depression, 29 sept
¤ Litium, 29 sept

¤ läxa: Metoder och receptorer, 8 okt
¤ "knarkfrågan", metoder för att påverka receptorer, 13 okt