N18b




Skelett, leder, senor:

¤ Mål: 6 juni 2021
¤ lektion: Fem beniga frågor, 6 maj 2021
¤ komponenter i en led
¤ Fakta om leder, artros, knäppa i fingrarna, mm
¤ lektion: En senig lektion, 26 maj 2021





Andning, Utsöndring, Muskler:

¤ Mål för området, 21 april 2021
lab: En blodig lab
¤ lektion: Hur många mol syrgas i ditt blod?
¤ lektion: Andning,Gasutbyte, Intro10 mars
¤ lektion: Människans andning/gasutbyte, 17 mars
¤ lektion: En rökig lektion, 24 mars 2021
lab: En blåst lab, 1 april 2021
¤ lektion: Vatten- och jonbalans, 13 april 2021
lektion: Kväverester, 15 april
lektion: Muskelkontraktion, 19 april
lektion: Muskelfibrer, 20 april
lektion: Musklernas energisystem, 20 april


Matpjälkning, levern, Cirkulation:
¤ Mål för området: 18 feb 2021
¤ tips vid rapportskrivning
¤ lektion: Matspjälkning, intro, 13 jan
lab: amylas, 27 jan 20121
lab: Lipas, 27 jan 2021
läxa: Tarmbakterier, 27 jan 2021
lektion: kostfibrer, 3 feb 2021
lektion: levern, 3 feb 2021
lektion: 4 feb 2021
lab: En blodig lab, 24 feb 2021


Mikrobiologi:
¤ Mål för området: 16 dec 2020
¤ veckoplanering: 16 dec 2020
¤ lab: Bakterier
¤ lab: Bakterier inkl Gramfärgning
¤ distans: bukhjärnan, 4 nov
¤ läxa, 12 nov 2020
¤ lektion: Klassifiakation av bakterier, Gramfärgning
 
bra och dåligt med bakterier, 16 nov
¤ antibiotika och resistens, 18 nov 2020
¤ Biofilm, 22 nov
¤ Tarmbakterier och hälsa, 26 nov
¤ läxa: Influensa, 2 dec 2020
¤ lektion: Influensa, 9 dec
¤ Funderingar: -Varför narkolepsi? 10 dec 2020

lektion: HIVvirus, karakteristik av infektionsförloppet, 16 dec
lektion: HIV/AIDS: bromsmedicin, 17 dec

Hjärnan/nervsystemet:
¤ MÅL FÖR OMRÅDET: 16 okt  2020
¤ Veckoplanering:19 okt 2020
¤ nervcellen, 22 aug 2020

¤ synapser och manipulation av dessa, 24 aug
¤ läxa: 27 augusti, 2020
¤ lektion: nervsystemets indelning, 2 sept 2020
¤ lektion: Funktionen hos några av hjärnans delar, 3 sept
¤ lektion: Rädslereaktionen, 9 sept
lab: Homunculus, 10 sept 2020
¤ sensory substitution, 17 sept

¤ Höger/vänster hjärnhalva, 17 sept
¤ Sinnets teater, 17 sept
¤ Depression, 29 sept
¤ Litium, 29 sept

¤ läxa: Metoder och receptorer, 8 okt
¤ "knarkfrågan", metoder för att påverka receptorer, 13 okt