En kvävande lektion….

(bakteriernas roll i kvävets kretslopp)Först några kvävande frågor!

1) -Varför behöver kroppen kväve?

2) -Hur får kroppen i sig kväve?

3) -Varför kissar vi ut kväve?4) -Varför gödslar bonden sin åker?

5) -Hur får bonden gödsel till sin åker,

om han INTE vill använda köpt gödsel (“handelsgödsel”)?

6) -Varför finns det kväve i vårt avloppsvatten?

7) Vad händer om man släpper ut kväverikt

avloppsvatten i t ex Östersjön?

8) -Hur blir man av med kvävet som finns i vårt avloppsvatten?¤ Youtube klipp (tyvärr ganska tjatigt!) om Nitrifikation och Denitrifikation: http://www.youtube.com/watch?v=BosHU4ARR9w¤ kvävefixering: http://www.youtube.com/watch?v=4NKGS4bj7cc

¤ kvävefixering, sockerärtor fungerar som gödning: https://www.youtube.com/watch?v=Y3ubf4oHJcM