N19ab

¤ presentation av kursen biologi 1

        ¤ Att ange källa enligt Harvard

        ¤ Mall för labbrapport
       
  LIV:

       
        ¤ Veckoplanering, 5 okt 2019   
        ¤ Mål för området LIV, 23 sept 2019
        ¤ lab: Mikroskopi och stereolupp, 21 aug 2019
        ¤ Så här använder man mikroskop, 21 aug 2019
        ¤ artikel: Äldsta kemiska fossilet, 25 aug 2019
         ¤ lektion: Hur uppkom Liv på jorden? 27 aug 2019
         ¤ lektion: Fosfolipider och cellmembanets byggnad, 1 feb 2019
         ¤ lab: En Fett söt lab! 3 feb 2019
        ¤ tabell: Hur fungerar Livet molekylärt? 8 sept 2019
        ¤ lektion: Translation, 12 sept 2019
        ¤ lektion: Mer om mutationer, kromosomer och DNA, 15 sept 2019 
        ¤ lab: DNA och kromosomer, 17 sept 2019
        ¤ lektion: 23 sept 2019
        ¤ lektion: Diffusion och Osmos, 30 sep 2019
        ¤ lab: Osmos i växtcell, 1 okt 2019
        ¤ lektion: En energisk lektion! 6 okt 2019