N19ab
¤ presentation av kursen biologi 1
        ¤ Att ange källa enligt Harvard

        ¤ Mall för labbrapport
¤ FÖRSÖK MED FRÖN,
28 mars
¤ Loggbok, mall,
28 mars 2020
¤ Bedömningskriterier,
14 april
¤ Exempel på gymn. arbete, 26 april
¤ Försök med frön, lektion 27 april
¤ Försök med frön, bakgrundsfakta, förbättra diagram, 4 maj 2020

¤ lektion: Nedbrytare, 4 maj 2020

¤ kvävets kretslopp, vad sker i reningsverken? 22 april

¤ lektion: En kvävande lektion: 17 april 2020
¤ Bakterier: lektion, 23 mars 2020
¤ Bakterier, forts + virus: lektion, 26 mars 2020   
    Evolution:
¤ veckoplanering: 29 mars 2020

¤ Mål, Evolution: uppdaterad 14 mars 2020
¤ lektion: Intro, 13 jan 2020
¤ läxa: Tre uppgifter, 15 jan 2020
¤ lektion: Artisolerande mekanismer, 23 jan 2020
¤ läxa: 10 viktigaste evolutionära händelserna i jordens historia, 23 jan 2020

¤ Eget arbete: Tidslinjer, 25 jan 2020
¤
lektion: Kolonisationen av land, 6 feb 2020
¤ lektion: Utvecklingen av atmosfärens syre, 10 feb 2020
¤ lektion: Kambriska explosionen, 11 feb 2020
¤ lektion: Jämförande anatomi, 11 feb 2020
¤ lab: Förberedelse inför lab (människans skelett)
¤  lab: Jämförande anatomi, 12 feb 2020
¤ lektion: konvergent evolution, fossil, 2 mars 2020
¤ lektion: Engångssnopp hos nakensnäcka
¤ läxa: Primater och Människor, 5 mars 2020
¤ Evolution från ett kvinnligt perspektiv (extramaterial!)
GENETIK:

¤ MÅL för området Genetik, 15 dec 2019
¤ Veckoplanering, 14 dec 2019   
¤ lektion: Genetik, intro + läxa, 4 nov 2019
¤ läxan: SVAREN!
¤ lab: Klassisk genetik EN egenska, 6 nov 2019
¤ lektion: Mera om blod och blodgrupper, 11 nov 2019 
¤ lektion: Metodik för att lösa uppgifter + övningsuppgifter, 7 nov 2019
¤ lab: Två egenskaper samtidigt, 20 nov 2019
¤ lab: svaren!
¤ uppgifter om blodgrupper, 25 nov 2019
¤ lektion:
könsbestämning och känsbundet arv, 5 dec 2019
¤ lektion: Epigenetik och genreglering, 9 dec 2019
¤ lektion: Kloning, DNA-analys, 13 dec 2019
 
LIV:       
¤ Veckoplanering, 5 okt 2019   
        ¤ Mål för området LIV, 23 sept 2019
        ¤ lab: Mikroskopi och stereolupp, 21 aug 2019
        ¤ Så här använder man mikroskop, 21 aug 2019

        ¤ artikel: Äldsta kemiska fossilet, 25 aug 2019
         ¤ lektion: Hur uppkom Liv på jorden? 27 aug 2019

         ¤ lektion: Fosfolipider och cellmembanets byggnad, 1 sept 2019
         ¤ lab: En Fett söt lab! 3 sept 2019
        ¤ tabell: Hur fungerar Livet molekylärt? 8 sept 2019

        ¤ lektion: Translation, 12 sept 2019
        ¤ lektion: Mer om mutationer, kromosomer och DNA, 15 sept 2019 
        ¤ lab: DNA och kromosomer, 17 sept 2019
        ¤ lektion: 23 sept 2019
        ¤ lektion: Diffusion och Osmos, 30 sep 2019
        ¤ lab: Osmos i växtcell, 1 okt 2019
        ¤ lektion: En energisk lektion! 6 okt 2019