N19ab

¤ presentation av kursen biologi 1
        ¤ Att ange källa enligt Harvard

        ¤ Mall för labbrapport
       

GENETIK:

¤ MÅL för området Genetik, 1 dec 2019

¤ Veckoplanering, 4 dec 2019   

¤ lektion: Genetik, intro + läxa, 4 nov 2019
¤ läxan: SVAREN!

¤ lab: Klassisk genetik EN egenska, 6 nov 2019

¤ lektion: Mera om blod och blodgrupper, 11 nov 2019 

¤ lektion: Metodik för att lösa uppgifter + övningsuppgifter, 7 nov 2019

¤ lab: Två egenskaper samtidigt, 20 nov 2019
¤ lab: svaren!

¤ uppgifter om blodgrupper, 25 nov 2019

¤ lektion: könsbestämning och känsbundet arv, 5 dec 2019

 
LIV:       
¤ Veckoplanering, 5 okt 2019   
        ¤ Mål för området LIV, 23 sept 2019
        ¤ lab: Mikroskopi och stereolupp, 21 aug 2019
        ¤ Så här använder man mikroskop, 21 aug 2019

        ¤ artikel: Äldsta kemiska fossilet, 25 aug 2019
         ¤ lektion: Hur uppkom Liv på jorden? 27 aug 2019

         ¤ lektion: Fosfolipider och cellmembanets byggnad, 1 feb 2019
         ¤ lab: En Fett söt lab! 3 feb 2019
        ¤ tabell: Hur fungerar Livet molekylärt? 8 sept 2019

        ¤ lektion: Translation, 12 sept 2019
        ¤ lektion: Mer om mutationer, kromosomer och DNA, 15 sept 2019 
        ¤ lab: DNA och kromosomer, 17 sept 2019
        ¤ lektion: 23 sept 2019
        ¤ lektion: Diffusion och Osmos, 30 sep 2019
        ¤ lab: Osmos i växtcell, 1 okt 2019
        ¤ lektion: En energisk lektion! 6 okt 2019