N21ab, 18 maj, FÖRSLAG på gy-arbeten:

(för den som vill förbereda sig inför åk 3)1) Galvaniska element:

Testa spänningen som uppstår mellan olika metaller! Mät med spänningsmätare. Redovisa som diagram. Testa effekten av att ändra mängden salt i elektolyten. Börja med avjonat vatten, testa med 1% salt, 2% salt, 3% salt osv….Mät spänningen med en spänningsmätare. Visa som diagram!


2) Plankton: Sammansättningen av plankton varierar under året! Studera plankton i en bestämd volym vatten. 10 mikroliter? (= en mycket liten droppe). RÄKNA hur många av en viss sort som finns. Håva igen två veckor senare. Studera sammansättningen igen. Gör diagram med tiden på x-axeln och antalet av en viss sorts plankton på y-axeln. På så sätt kanm an SE variationen med tiden!


3) Krasse: Dessa frön växer snabbt! (Når sin maxlängd efter 14 dagar). Studera två saker: a) grobarhet b) längdtillväxt

Använd många små krukor (alla måste vara lika stora! Alla måste ha lika mycket jord/bomull i sig! Alla måste vattnas lika mycket, t ex 20ml vatten varannan dag)

Testa effekten av : Vattna med olika pH-värde! Vattna med saltvatten (olika konc), effekten av mörker/ljus,se fler förslag på: http://lissel.info/n20b,forslag,11,maj,2022.html