Hjärnan och känslorna:


http://www.ur.se/Produkter/169994-UR-Samtiden-Vuxna-och-psykisk-halsa-Hjarnan-och-kanslorna

20 minuter. Ganska underhållande hjärnforskare. Går igenom de gängse (idag delvis föråldrade) teorierna om hur hjärnan fungerar i relation till känslorna.
Pigg, kvinnlig psykolog ställer varierade frågor


Att må psykiskt dåligt (måendets kopplingen till hjärnan):

http://www.svtplay.se/video/2523385/att-ma-psykiskt-daligt


¤ “OCD” (tvångstankar): (0.00- 8.00)

Hur definieras tvångstankar?http://www.umo.se/att-ma-daligt/tvangssyndrom-ocd/ , Är du orolig? Ett Självtest! http://www.psykologitest.se/index.php


¤ social fobi och ångest:(21.30 → 32.30)

kort om amygdala och stress:http://www.dnalc.org/view/2217-The-amygdala-fear-and-stress-response.html

mer nyanserat om Amygdala och fruktan/stress: http://knowingneurons.com/2013/02/27/the-amygdala-a-full-brain-integrator-in-the-face-of-fear/

Om klassisk betingnig (Watson), hur man blir rädd för tomten och hur man botar fobier med KBT. Jämför (“A clockwork orange, 1971”)

http://www.thefoolsparadise.com/clockwork-orange/


¤ Psykos, schizofreni och cannabis (32.30-40.00)

¤ Om magiskt tänkande: sk animistiskt tänkande

¤ Om Amandamid: http://sv.wikipedia.org/wiki/Anandamid