N3a:


¤ Kursinnehåll, bedömning och arbetsformer, 20 aug 2014
¤ Laborationer och labrapporter, 21 aug 2014
¤ Hur skriva labrapport, 13 dec 2014
¤ Läxor, bedömning av, 17 sept 2014

Cell- & Molekylärbiologi:
¤ Mål för avsnittet, 5 nov 2014

¤ lektioner: Cellmembranet och cellskelettet, 28-29 aug 2014
¤ läxa: Cellväggen, 4 sept 2014
¤ lektion: DNA, the central dogma v.2.0, mm, 5 sept 2014
lektion: Transkription och Splicing, 19 sept 2014
lab: Osmos i växtcell, "snabbinstruktioner", 21 sept 2014
lab: Osmos i växtcell, 21 sept 2014
Resultat: Osmos i växtcell, 15 okt 2014
lektion: Cellandning, mitokondrien, ATP:as,  25 sept 2014
lektion: Proteiner och proteinkemi, 2 okt 2014
lektion: Fotosyntes, Prokaryoter, och antibiotika, 3 okt 2014
lab: Bakterielab, 9 okt 2014
lektion: Bakteriers ämnesomsättning, Nitrifikation, mm, 9 okt 2014


Matspjälkning, levern, andning och cirkulation:
¤ Målen för området, 16 jan 2015
¤ lab: Lipas, 13 nov 2014

¤ lab: Amylas, 13 nov 2014
¤ lektion: Munnen, sväljning, matstrupen, 20 nov 2014
läxa: En fet läxa! 21 nov 2014
¤ Svar och kommentarer: En fet läxa, 5 dec 2014
lektion: Levern, 4 dec 2014
lab: En blodig lab, 10 dec 2014
Resultat: Blodgrupper i N3a, dec 2014
lektion: Några cirkulerande frågor, 5 dec 2014
lab: Ännu en blodig lab, 8 jan 2015
¤ Instruktioner: Färga vita blodkroppar, 8 jan 2015
¤ lektion: Hjärtats sjukdomar, 10 jan 2015
lab: Luft och Andning, 18 feb 2015

Resultat: Luft och Andning, 19 mars 2015

Vattenbalans, njurar, Skelett- & muskler
Mål för avsnittet: 20 mars 2015:
¤ lektion: jon-& vattenbalans, 13 feb 2015
¤ Om kamelens anpassning till sin miljö
¤ Lektion: Njurens funktioner, njursvikt, dialys, 5 mars 2015


Rörelseapparaten:

¤ lektion: Skelett & Leder, 6 mars 2015
¤ film om skelett/leder och om musklerna, 6 mars 2015
lab: Muskler & Leder, 11 mars 2015
lektion: Frågor om muskler, 11 mars 2015
lektion: Senor och ligament, 11 mars 2015
¤ Senor läker-trots vår hjälp, 19 mars 2015
¤ lektion: Skelett och ledproblem, 19 mars 2015
lektion: Ledproblem och Muskler, 20 mars 2015
¤ Olika typer av muskelceller, 20 mars 2015
¤ lektion: Muskelarbete, 20 mars 2015


Hjärnan/nervsystemet:
¤ Mål för Hjärnan, 22 maj 2015
¤ lab: Homunculus + Reaktionstid 10 april 2015
¤ HUR skall du redovisa sista labben? 7 maj 2015
¤ läxa: hjärnans funktioner, 15 april 2015
¤ lektion, Vänster-höger hjärnhalva, 23 april 2015
¤ lektion: Tekniker för att studera hjärnans funktioner, 24 april 2015
¤ Lektion: Hjärnans funktioner, uppföljning av läxan, 6 maj 2015
¤ lektion: Hjärnan och känslorna, 8 maj 2015
¤ lektion: depression, mm, 22 maj 2015

Molekylärbiologi
:
Mål, 10 maj 2015