Metoder för att undersöka hjärnan:

MR, CT eller PET?


¤ http://www.rontgen.com/wp-doctor/49Datortomografi, CT:

Datortomografi förkortas ibland DT eller CT och är en särskild form av röntgen som skapar mycket detaljerade bilder av kroppen.

¤ -Hur skapas bilder med CT?

Röntgenstrålar absorberas av en “kontrastvätska”. Denna injiceras i den kroppsdel som skall undersökas.


¤ Magnetisk resonans, MR:

http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Undersokningar/Magnetkameraundersokning/ Magnetkameraundersökning kallas också för Magnetisk Resonans Tomografi (MRT). Ibland kallas metoden felaktigt för “magnetröntgen”.

-Hur skapas bilder med MR?

Människokroppen består till största delen av vatten. Vattenmolekylen innehåller väteatomer och med hjälp av dessa, tillsammans med ett mycket starkt magnetfält, radiovågor och avancerad datateknik, skapar magnetkameran bilder.

-Hur funkar det?

MR står för magnetisk resonans, och hjärtat i en MR-skanner är en spole, som skapar ett extremt starkt magnetfält, när ström sänds genom den. Magnetfältet är upp emot 100000 gånger kraftigare än jordens naturliga magnetfält. Av den anledningen är all metall bannlyst i närheten av skannern, då även en liten sax kan förvandlas till en livsfarlig projektil, när skannern slås på.

Inne i skannern ligger man mitt i det kraftiga, homogena magnetfältet. Fältet får förenklat uttryckt alla kroppens väteatomer att rätta in sig, så att väteatomerna antingen pekar mot fötterna eller huvudet. Väte är synnerligen väl lämpat, då kärnan i atomen uppför sig som en mikroskopisk kompassnål.

Väte har vi rikligt av i kroppen, då det ingår i alla vattenmolekyler. När fältet är inriktat, sänds en radioimpuls mot den del av kroppen som man vill undersöka. Frekvensen är vald så att den får just väteatomerna att svänga och därmed uppstår en störning i det annars så homogena magnetfältet. När impulsen upphör, riktar atomernas kärnor in sig igen, men samtidigt utsänder de en impuls, som en kraftfull dator kan översätta till en detaljerad bild av vävnaden.

En skanning är smärtfri, och inget tyder på att den ger några biverkningar. Den första skanningen av en människa utfördes 1977 och gav, sett med dagens ögon, dåliga bilder men tekniken har blivit betydligt bättre.

Bilder:

https://www.google.se/search?q=magnetisk+resonanstomografi+bilder&client=seamonkey-a&rls=org.mozilla:en-US:unofficial&biw=975&bih=555&tbm=isch&imgil=CxiXm7E1NXQZwM%253A%253BVZpntJ2z8gpclM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.recipe101.info%25252Ftag%25252FBilder%2525252520fr%25252525C3%25252525A5n%2525252520Hedbergskas%2525252520student%25252525202011&source=iu&pf=m&fir=CxiXm7E1NXQZwM%253A%252CVZpntJ2z8gpclM%252C_&usg=__fexEqVvqtqPz-w5FiLLUY7VHuvI%3D&ved=0CDUQyjc&ei=jy45Ve-6OsqkygPGkYDIAg#imgdii=2EQRJZRGFe5JyM%3A%3B2EQRJZRGFe5JyM%3A%3BOOydy1ilOTjFuM%3A&imgrc=2EQRJZRGFe5JyM%253A%3BYMJV_Mojk5hthM%3Bhttp%253A%252F%252Ftidsskriftet.no%252Fimage%252F2001%252Ffig200129015.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.lookfordiagnosis.com%252Fmesh_info.php%253Fterm%253DMagnetisk%252Bresonanstomografi%2526lang%253D6%3B364%3B444Positron, Emission Tomografi, PET:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Positronemissionstomografi


-Hur skapas bilder med PET?

Genom att spåra radioaktiva isotoper.

-Vad kan PET användas till?

Exempelvis gör man glukos radioaktivt genom att fästa 18F till glukoset. Det blir därigenom möjligt att lokalisera tumörer!

Man kan också tillverka radioaktiva analoger till viktig signalsubstanser som Dopamin och Serotonin. Kan användas för att