Molekylärbiologi


Kunna:


¤ Hur DNA molekylen är uppbyggd


¤ processerna: Replikation, transkription, splicing, och translation

(Var någonstans de sker och vad processerna innebär)


¤ Kunna använda genetiska koden


¤ Kunna avgöra konsekvensen av olika mutationer (punktmutationer, frame-skift mutationer)


¤ Vilken skillnaden är mellan splicing och alternative splicing