Mål: Vattenbalans och Rörelse (preliminär version!)

(sidorna i läroboken, lektionsgenomgångar och lab)

Musklerna:

Du skall kunna beskriva:

¤ Hur en skelettmuskel är uppbyggd: Alla “nivåer” från vävnad till molekylnivå!


¤ De tre typerna av muskelvävnad och de muskelceller som bygger upp dem (lektion)


¤ förklara varför “likstelhet” bildas (lektion)


¤ vad som sker när en muskel kontraheras “från nerv till kontraktion” (lektion)


¤ skillnaden mellan olika muskelfibrer (lektion + läroboken)


¤ De olika energisystemen i en skelettmuskel (lektion)


¤ Hur en muskel förbättras av träning (lektion + boken)


Skelett & leder:

¤ antal skelettben hos vuxen/bebis (lektion)


¤ Hur ett skelettben är uppbyggt anatomiskt och “kemiskt”. “Vad de består av”.(lektion)


¤ Vilka funktioner skelettet har


¤ Hur en led är uppbyggd (obs! Ledhinnan är int med på bilden i er bok!)


¤ Ledproblem: Artros och RA, vad de beror på och vad man gör åt dem


Senor & ligament:

¤ skillnaden mellan sena och ligament


¤ Hur senor är uppbyggda. “Vad de består av”. (lektion)


¤ Hur skadade senor “läker” (lektion)