Biologi 2, 19 mars 2015


Senor läker, trots vår hjälp!

http://www.ortopedisktmagasin.se/nyheter/100/haudi1) -Hur är en sena uppbyggd?


2) Vad menar professor Per med att “tenocytern kysser varandra”?


3) Hur sker senors längdtillväxt?


4) Hur ser skadeområdet ut i en “re-rupterad” (åter-avsliten) hälsena och villka slutsatser drar professor Per av detta?Underrubrik: “Hur läker den”

5) -Vilka fyra faser delas läkningen av en avsliten sena in i och vad sker under dem (kort beskrivning på Brommaitisk svenska!)Underrubrik: “det skall vara drag i senor”

6) -Hur påverkas draghållfastheten i senan (obs! Råttor!) om den inte belastas under “läkningstiden”?


7) -Vilken sorts belasting är bäst för att stimulera senläkning hos råttor?