N3a, Lektion 23 aprilHöger-vänster hjärnhalva


¤ Hjärnhalvornas olika förmågor (Wikipeda)


Den vänstra halvan rymmer medvetande, språkförmåga i både tal och skrift, matematik, logik, analysförmåga samt jagets historiska aspekter och framtidsplaner. Den arbetar sekventiellt, vilket innebär att den koncentrerar sig på en sak i taget.

Högra halvan står för omedvetna förmågor som intuition, kreativitet, helhetsuppfattning, känslosamhet, orienteringsförmåga, bildförmåga, formkänsla, igenkänning av ansikten, tolkning av ansiktsuttryck och musikalitet. Den håller sig till det som finns här och nu men arbetar med många olika saker samtidigt.

De bägge halvorna kommunicerar och samordnar sig via hjärnbalken, men i speciella försök kan deltagare med talet (vänster hjärnhalva) svara på ett sätt men med en pekning (höger hjärnhalva) ge ett annat svar. Visar man olika bilder att para ihop kan vänster hjärnhalva para ihop en prinsesstårta med en sked medan höger hjärnhalva av formskäl hellre parar ihop tårtan med ett plommonstop!


¤ http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=hj%E4rnhalvorna

Psykologiguiden om våra hjärnhalvor och skillnader manligt/kvinnligt


¤ http://www.studieteknik.info/default.asp?url=http%3A//www.studieteknik.info/rwdx/cache/hjarnan_847.asp

OM kreativitetens betydelse för inlärning! Mats Eneroth


¤ Big Johnś dissection of a brain: https://www.youtube.com/watch?v=N_8Po022S-E

Han är verkligen duktig, men det är lite brutalt med den stora kniven i den mjuka hjärnan... (6'-> homunculus, 13'-> starts slicing...)


¤