Läxa
till onsdag 25 aug:


1) - Vad skiljer Gram+ och Gram- åt?

2) -Hur gör man en Gramfärgning (praktiskt)?

3) -Vad sker inne i bakterien (cellulärt/molekylärt)?