Na21ab:Allmänt:

¤ Några tankar kring prov och bedömning, 3 nov 2023


¤ Några tankar kring R-värde och R-värde, 16 jan 2024

 

Gasutbyte/andning, Muskler, 

¤ Mål,  29 maj 2024
¤ lektion: Andningens mekanism, -takt, & -sjukdomar, 9 april 2024
¤ "lab": Några riktigt blåsta övningar! 14 april 2024
¤ lektion: kol, astma i sffror, hyperventilering, CO
¤ lektion: Muskelns anatomi, 22 april
¤ lektion: Hur kan hjärnan utföra en kontrollerad rörelse? 23 april 2024
¤ lektion: Muskelfibrer, 29 april
¤ lektion: Musklernas energisystem, 29 april
¤ lektion: Beniga frågor, 3 maj 2024
¤ lektion: En senig lektion, 6 maj 2024
¤ lektion: En led lektion, 14 maj 2024
Matspjälkning, Levern, Cirkulation:

¤ Mål: 15 mars 2024
¤ Tarmarnas längd hos olika djur
¤  Människans matspjälkning, bilder
¤ lab: Enzymer, 21 jan 2024

¤ lektion: EKG, hjärtats retledingssystem, 6 feb 2024
¤ lektion: puls, blodtryck, blodkärl, blodets sms, mm, 12 feb 2024
¤ lab: En blodig lab, 16 feb 2024
¤ lektion: Blodgrupper enligt ABO-, och Rh-systemen, 20 feb 2024
¤ lektion: Doping och hjärtproblem, 4 mars 2024

Nervsystemet:

¤ Mål för området:  13 dec 2023
¤ lab: Reflexer och reaktioner, 7 nov 2023
¤ Resultat, Reflexer och reaktioner, 4 dec 2023
¤ Varför måste ni vara "blindfolded"?
¤ lektion: Nervcellens anatomi & funktion, 13 nov 2023
¤ lektion: Synapsens anatomi & funktion, 20 nov 2023
¤ lab: Homunculus, 25 nov 2023
¤ lektion: Sensory substitution, 4 dec
¤ lektion: Vänster/höger hjärnhalva, 5 dec 2023
¤ lektion: Hjärnans anatomi och hur den skyddas, -hur bearbetas synintryck?  Blod-hjärnbarriären, 8 dec
¤ lektion: rep av begrepp, 18 dec


Mikrobiologi:

¤ Mål, 20 okt

¤ lektion, bakterier, intro, 28 aug

¤ lektion, Biofilm, 28 aug

¤ lektion: Biofilm (forts), + antibiotika, 29 aug

¤ lektion: antibiotika och Antibiotikaresistens, 4 sept 2023

¤ lektion: Bakteriernas koppling till "bukhjärnan" (ENS), 12 sept 2023

¤ lektion: Bakterier (avslutning), + JÄST (intro), 18 sept 2023

¤ lab: Bakterier, 25 sept 2023

¤ lab, Bakterier, kommentarer efter att ha rättat rapporterna, 7 okt 2023

¤ lektion: Jästsex, 19 sept 2023

¤ lab: Jäst, FÖRSLAG!

¤ laj: Jäst, bedömningskriterier

¤ lektion: Virus, intro, 1 okt 2023

¤ lektion: HIV, AIDS, bromsmedicin, mm, 2 okt 2023

¤ lektion: Vaccination/immunitet, 17 okt 2023