Na21ab


Genetik:

¤ Mål: 20 okt
¤ veckoöversikt, 21 nov
¤ lektion: 8 nov
¤ lab: Klassisk genetik, 9 nov
¤ lektion: Metodik + frågor, 16 nov


Liv:
¤ Veckoöversikt, 18 okt
¤ Mål, 5 okt
¤ Kursupplägg, 22 aug

 
¤ lektion: Organeller och funktioner, 22 aug
¤ Hur man använder mikroskop och stereolupp
¤ lab: Mikroskop och Stereolupp, 23 aug
¤ lektion: HUR kan Liv på planeten jorden ha uppkommit? 1 sept

läxa: celler, DNA, kromosomer, 6 sept
lab: DNA och kromosomer, 22 sept
¤ lektion: Proteiner, cellmembranets byggnad, 24 sept
lektion: Cellmembranet: funktioner och transport genom, 4 okt

lab: Osmos, 6 okt ¤ lab: Osmos (äldre instruktion, mer teori)   ¤ att göra grafer i Excel, 13 ok   ¤ lektion: Energi i cellen, 18 okt