Na21ab


Evolution:
¤ Mål för området, 10 jan
¤ lab, Jämförande anatomi, 19 jan 2022


Genetik:

¤ Mål: 13 dec
¤ veckoplanering, 12 dec
¤ lektion: 8 nov

¤ lab: En egenskap, 9 nov
¤ lektion: Metodik + frågor, 16 nov
¤ lab: Två egenskaper, 29 nov 2021
¤ lektion: Blodiga uppgifter, 1 dec 2021

¤ lektion: Könsbundet arv, släktträd, 8 dec
¤ lektion: Genomgång av lab, mutationer, 13 dec

Liv:
¤ Veckoöversikt, 18 okt
¤ Mål, 5 okt
¤ Kursupplägg, 22 aug

 
¤ lektion: Organeller och funktioner, 22 aug
¤ Hur man använder mikroskop och stereolupp
¤ lab: Mikroskop och Stereolupp, 23 aug
¤ lektion: HUR kan Liv på planeten jorden ha uppkommit? 1 sept

läxa: celler, DNA, kromosomer, 6 sept
lab: DNA och kromosomer, 22 sept
¤ lektion: Proteiner, cellmembranets byggnad, 24 sept
lektion: Cellmembranet: funktioner och transport genom, 4 okt

lab: Osmos, 6 okt ¤ lab: Osmos (äldre instruktion, mer teori)   ¤ att göra grafer i Excel, 13 ok   ¤ lektion: Energi i cellen, 18 okt