Na21ab

övrigt:
Förslag på sommarprojekt!

Ekologi:
¤ Mål: 28 maj 2022
¤ läxa: 14 kvävande frågor, 13 mars 2022
¤ Tre kvävande klipp, 16 mars
¤ lektion: Abiotiska faktorer, 4 april
¤ lektion: Näringskedja, näringsväv, näringspyramid, mm 6 april
¤ lektion: Döende fåglar på västkusten, 19 april
¤ lektion: spindel- och skalbaggsfrågor, 25 april
läxa: Fosfor, kretslopp, 4 maj
¤ lektion: allmänbildning, Hjuldjur, håva Plankton, 9 maj


Evolution:
¤ Mål för området, 5 mars
¤ lab, Jämförande anatomi, 19 jan 2022
läxa: Samevolution och könsurval, 25 jan
lektion: Kambriska explosionen, 21 feb
övrigt: Människans evolution ur ett feministiskt perspektiv


Genetik:

¤ Mål: 13 dec
¤ veckoplanering, 12 dec
¤ lektion: 8 nov

¤ lab: En egenskap, 9 nov
¤ lektion: Metodik + frågor, 16 nov
¤ lab: Två egenskaper, 29 nov 2021
¤ lektion: Blodiga uppgifter, 1 dec 2021

¤ lektion: Könsbundet arv, släktträd, 8 dec
¤ lektion: Genomgång av lab, mutationer, 13 dec

Liv:
¤ Veckoöversikt, 18 okt
¤ Mål, 5 okt
¤ Kursupplägg, 22 aug

¤ lektion: Organeller och funktioner, 22 aug
¤ Hur man använder mikroskop och stereolupp
¤ lab: Mikroskop och Stereolupp, 23 aug
¤ lektion: HUR kan Liv på planeten jorden ha uppkommit? 1 sept

läxa: celler, DNA, kromosomer, 6 sept
lab: DNA och kromosomer, 22 sept
¤ lektion: Proteiner, cellmembranets byggnad, 24 sept
lektion: Cellmembranet: funktioner och transport genom, 4 okt

lab: Osmos, 6 okt ¤ lab: Osmos (äldre instruktion, mer teori)   ¤ att göra grafer i Excel, 13 ok   ¤ lektion: Energi i cellen, 18 okt