Na21ab

Liv:
¤ Veckoöversikt, 22 sept
¤ Mål, 6 sept

¤ Kursupplägg, 22 aug
 
¤ lektion: Organeller och funktioner, 22 aug
¤ Hur man använder mikroskop och stereolupp
¤ lab: Mikroskop och Stereolupp, 23 aug
¤ lektion: HUR kan Liv på planeten jorden ha uppkommit? 1 sept
läxa: celler, DNA, kromosomer, 6 sept
lab: DNA och kromosomer, 22 sept
¤ lektion: Proteiner, cellmembranets byggnad, 24 sept