Analys av data, statistik och signifikans
:

    ¤ Att göra grafer i Excel, 9 okt 2017

¤ Att göra grafer och regresserade grafer
i Excel, 2 dec 2017


    ¤ Att göra regresserade grafer i Excel, 9 okt 2017


¤ Stapeldiagram med standardavvikelse, 15 feb 2018
                                            ¤ Exempel på rapport, Osmos                                           

                                            ¤ -Hur får man axlarna att börja i origo?