Hur du infogar en regresserad graf i Microsoft Word dokument…

1. Klicka på Insert (infoga)

2. Klicka på Chart (Diagram)

3.Scrolla ned till X Y (Scatter), eller klicka på den.

– Klicka på Scatters with only Markers (den första).

4.En graf och Microsoft Excel kommer upp. - Skriv in dina X-värden och Y-värden.

5. För en regresserad linjär graf, klicka på Quick layout, sedan layout 9.

6.(Istället för steg 5, mer avancerad). Klicka istället på Layout 6 a). Sedan Trendline

6 b). Klicka på More trendline options… (Allternativet längst ned).

6 c). Nu kan du välja annat än bara linjär ekvation. Glöm inte att kryssa i Display Equation on chart och Display R- squared value on chart.