Gymnasiearbete,

förslag på ”teman” och avgränsningar:


Tema:

Exempel:

Kost & hälsa:

¤ kreatin/glutamin kontra träning.


¤ kolhydratbelastning kontra träning.


¤ Vilka faktorer påverkar smakupplevelsen?


Fysik/teknik:

¤ försök med grön laser (testa olika matoljor, mjölk, mm) och andra försök med ljus http://www.ljus2015.se/omljus/

¤ Smartphone Science

http://www.light2015.org/Home/HandsOnInvolvement/Smartphone-Science.html


¤ c.fagerlind@gmail.com


Tro kontra vetenskap:

¤ vetenskapliga förklaringar på ”spöken”?


¤ funkar telepati? Telekinesi?


¤ UFO:s?

Miljö/Hållbart samhälle:

¤ vattenrening

¤ undersökning av sjöars vattenkvalitet

¤ toxikologi

¤ transport/resor

¤ mat, hållbar konsumtion


obs! vi vill att ni gör någon form av ”vetenskaplig undersökning” som (helst!) utmynnar i diagram!