Gymnasiearbete NA

18/19

Handledare i år

Johan Lissel, N16B, johan.lissel@stockholm.se

Marie Ståhl, N16 A, marie.stahl@stockholm.se

Camillla Wahl, svenska, camilla.wahl@stockholm.se

Skolverket om gymnasiearbetet

På alla nationella program i gymnasieskolan ska eleverna genomföra ett gymnasiearbete. Gymnasiearbetet är en uppgift om 100 gymnasiepoäng som genomförs inom ramen för examensmålen. Gymnasiearbetet ska relatera till examensmålen och vara ett kvitto på att eleven är väl förberedd för kommande högskolestudier.

Mål för gymnasiearbetet naturvetenskap

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det naturvetenskapliga eller matematiska området.

Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet.

Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete muntligt samt ge respons på andra gymnasiearbeten.

Upplägg

Arbetet görs i grupp, 5-6 personer.

Handledare delar in grupperna, men alla får lämna önskemål om en gruppmedlem.

Gruppen väljer tema och tar fram frågeställningar.

Minst en av frågeställningarna besvaras med en undersökning av något slag – experiment, enkätundersökning, konstruktion

Gruppen skriver en idéskiss med frågeställningar.

Gruppen lämnar in projektplan med detaljerad planering.

Loggböcker lämnas in individuellt under året.

Upplägg, fortsättning

Gruppen skriver en naturvetenskaplig rapport för arbetet.

Gruppen lämnar in en första version av rapporten till handledaren v. 8, för feed-back.

Slutversion av rapporten ska lämnas in.

Gruppen redovisar arbetet med en muntlig presentation (v. 17)

Gruppen läser och opponerar på en annan grupps rapport (v. 17)

Krav för E

Även om arbetet sker i grupp så är bedömningen individuell. För att få E ska du:

Visa att du löpande deltagit i arbetsprocessen (det räcker inte att engagera sig på slutet och skriva lite på rapporten).

I loggboken visa att du har de förmågor som Skolverket kräver.

Lämna in slutrapport i tid.

Få slutrapporten godkänd.

Delta i redovisning av arbetet.

Delta i opponering av en annan grupps arbete.

Lämna in en utvärdering.

Tidplan

v. 34 Information och önskemål om gruppindelning.

v. 36 Idéskiss med frågeställningar lämnas in fredag.

v. 38 Detaljerad projektplan lämnas in fredag.

v. 39 Respons på projektplanen och inlämning av loggbok 1

v. 45 Inlämning loggbok 2

v. 51 Inlämning loggbok 3

v. 6 Inlämning loggbok 4

v. 8 Inlämning av rapport

v. 12 Inlämning av bearbetad slutversion av rapport och loggbok 5

v. 17 (preliminärt) muntliga presentationer och opponeringar, samt inlämning av loggbok 6 (utvärdering)

v. 22 (preliminärt) final ”Brommas bästa gymnasiearbete”

Några förslag på teman

Tema

Exempel på frågeställning

 

 

Kost och hälsa

Kosttillskott kontra träning?

 

Vilka faktorer påverkar smakupplevelsen?

 

 

Fysik/teknik

Konstruktion för att generera el från kroppsrörelse

 

Hållbar energi – konstruktioner med solceller.

 

 

Tro och vetenskap

Vetenskapliga förklaringar på ”spöken”?

 

Fungerar telepati?

 

Alternativ medicin – bara humbug?

 

 

Hållbart samhälle

Metoder för vattenrening.

 

Undersökning av vattenkvalitet.

 

Hållbara transporter och resor.

 

Kemikalier i maten.

 

 

Kemi

Tillverka egna skönhetsprodukter – tvål, hudkräm, schampoo

 

Olika sötningsmedel – kemisk uppbyggnad och effekter i kroppen.

 

Plast – tillverkning, användning, miljöproblem eller lösning?