N20 cd:


Mikrobiologi:

¤ Mål för området, 7 sept

¤ Veckoplanering, 29 sept

¤ lektion: Bakteriers byggnad

¤ lektion: jämförelse mellan bakterier och Eukaryota celler, 23 aug

¤lekton: fenomenet "biofilm", 23 aug

¤ lab: Bakterier, 30 aug

¤ lab: Bakterier, del 2, 13 sept

¤ lektion: klassifikation av bakterier och antibiotikans mekanismer, 4 sept

¤ lektion: antibiotikaresistens, 7 sept 2022

¤ lektion: Tarmbakterier och personlighet, 7 sept 2022

¤ lektion: Virus, intro, 19 sept

¤ lektion: Influensavirus, 21 sept

¤ lab: Jäst, bedömningskriterier, 25 sept 2022

¤ lab, Jäst, förslag på olika undersökningar, 25 sept 2022