N20 cd:

                       Hjärnan/nervsystemet:

¤ MÅLEN, 28 nov 2022

¤ lektion: Hur hjärnan uppfattar din kropp, 24 okt 2022

¤ lab: Homunculus, del 1:

¤ lab: Homunculus, del 2

¤ lektion: Nervcellens anatomi och funktion, 7 nov

¤ lektion: Synapsens anatomi och funktion, 8 nov

¤ lektion: Indelning av nervsystemet, 13 nov

¤ lektion: Verklighetsuppfattningen och Sensory substitution, 21 nov

¤  lektion: "Reaktionsvägen" från klapp till reaktion! 23 nov

¤ lektion: Hur kan hjärnan bli medveten om vad den ser? 23 nov

¤ lektion: The filling in effect and Charles Bonett syndrome, 28 nov 2022

¤ lektion: Höger-vänster hjärnhalva, 5 dec 2022Mikrobiologi:

¤ Mål för området, 17 okt
¤ Veckoplanering, 16 okt

¤ lektion: Bakteriers byggnad

¤ lektion: jämförelse mellan bakterier och Eukaryota celler, 23 aug

¤lekton: fenomenet "biofilm", 23 aug

¤ lab: Bakterier, 30 aug

¤ lab: Bakterier, del 2, 13 sept

¤ lektion: klassifikation av bakterier och antibiotikans mekanismer, 4 sept

¤ lektion: antibiotikaresistens, 7 sept 2022

¤ lektion: Tarmbakterier och personlighet, 7 sept 2022

¤ lektion: Virus, intro, 19 sept

¤ lektion: Influensavirus, 21 sept

¤ lab: Jäst, bedömningskriterier, 25 sept 2022

¤ lab, Jäst, förslag på olika undersökningar, 25 sept 2022

¤ lektion: Jäst, Fortplantning på molekylär nivå! 2 okt 2022