Blodgrupper enligt ABO- & Rh-systemet (s.237-239)s.237:

1) ”Få en blodtransfusion”=

2) ”olika antigen på sin yta” =

3) ”agglutineras av plasmaproteiner”

Övrigt) fel/klumpig metod i bilden s. 237!s.238:

ABO-systemet:

4) ”antigen A, antigen B” =

Övrigt) fel i översta bilden s 238!Rh-systemet:

5) ”Rh-antigen”=

6) ”Rh+ - antigenet”=

7) Hur ser röda blodkroppar ut hos någon som är Rh+ resp. Rh-?

8) Titta på bilderna längst ner på s.238 och beskriv riskerna med Rh-faktorn.

9) Hur går Rh-profylax till och vilken är tanken bakom profylaxen?


EGENTLIGEN är inte ”A”, ”B” och ”Rh ” proteiner, utan proteinkomplex (=många proteiner) som ibland har kolhydrater bundna på sin yta. Exempelvis finns det 45 olika varianter bara av ”Rh-antigenet”…. För förståelsens skull väljer jag att kalla dem ”proteiner” och låtsas att det bara finns en variant av ”Rh-proteinet”.


Spela spelet för att träna på : "Vem kan ge blod till vem?"
https://educationalgames.nobelprize.org/educational/medicine/bloodtypinggame/