Bromsa HIV!


¤ bromsmedicin: FÖRST vill jag att ni samarbetar två och två och tänker ut 4 st tänkbara strategier för att bromsa/bekämpa HIV.

Sedan tittar vi Khan academy och ser hur de har löst samma problem.


obs! Lägg märke till “strategierna”, alltså hur de “tänker” för att

bromsa/oskadliggöra “fienden”.

https://www.youtube.com/watch?v=GR9d9wrOl5E
Beskrivning av våra

strategier (“tanken bakom”):


-Hur skall det gå till, rent praktiskt?


Vår strategi 1:Vår strategi 2:Vår strategi 3:Vår strategi 4: