Kolonisationen av land:Fakta:

¤ ”Liv” uppkom i vatten (?)

¤ Ca 4 miljarder år sedan.

¤ Livet utvecklades i vatten. Sedan “intogs land”1) Först etablerade sig växter på land. Det var enkla växter utan rötter (alger, svampar, lavar) -Vilken eller vilka evolutionära drivkrafter kan ha drivit på denna utveckling? -När skedde detta?2) Växterna på land utvecklades och blev mer effektiva. De fick rötter och kärl (”rörledningar för transport”).

-Vilken eller vilka evolutionära drivkrafter kan ha drivit på denna utveckling? -När skedde detta?3) Sedan tog sig små, enkla djur (spindelliknande djur, tusenfotingar) upp på land.

 -Varför? -Vilken eller vilka evolutionära drivkrafter kan ha drivit på denna utveckling? -När skedde detta?4) Fiskar tog sig upp på land (Ichtyostega). -Varför? -Vilken eller vilka evolutionära drivkrafter kan ha drivit på denna utveckling?

-När skedde detta?