DNA-analys / gen-test

-När gör man det? -Vad kostar det?När gör man en “DNA-analys”?


¤ släktskap: släktforskning, (vem är man släkt med?). Faderskapsutredningar


¤ brott: Kriminaltekniska utredningar


¤ sjukdomar: ärftlighetsutredningar för genetiska sjukdomar


¤ sjukdomar: analys av DNA kan visa mutationer i gener kopplade till olika sjuldomar https://illvet.se/manniskan/genetik/gentest-avslojar-din-framtid


¤ sjukdomar: Bota sjukdomar https://illvet.se/manniskan/genetik/vetenskapens-storsta-kontroverser-kinesisk-forskare-andrade-barns-dna

https://www.genteknik.se/genetik-och-genteknik/genmodifierade-organismer-gmo/manniska-och-medicin/genterapi-2/sa-fungerar-genterapi/fortplantning: provrörsbefruktning. DNA analys från en cell i ett mycket tidigt embryo (8 celler) kan tala om hur de andra 7 cellerna “mår”. Man kan bestämma om man vill “inplantera” fostret i livmodern, eller ej.


¤ evolution: evolutionär släktskap mellan olika djur, växter. Kartlägga evolutionen.


¤ evolution: Människans ursprung