Förberedelse för lab ”jämförande anatomi”:

googla + titta i anatomisk atlas


  1. Hur många bröstkotor har människa


  1. Hur ser människans revben ut? (rita av på ett ungefär!)


  1. -Hur är vår ryggrad formad? -Vad sitter mellan ryggkotorna? –funktion?


  1. Beskriv proportionerna mellan lårben och vadben/skenben


  1. Beskriv proportionerna mellan vadben och skenben


  1. Beskriv form och funktion hos våra nyckelben!


  1. Var hittar man korpbenet hos människan?


  1. Beskriv form och funktion hos vårt bröstben


  1. Hur många mellanhandsben har vi i handen?

Var någonstans sitter mellanhandsbenen?


10) -Hur många fingerben i handen?