klass Na23a

mentor: Johan Lissel, tel 0707530430
¤ Information om sommarskolan, 23 april 2024

¤ utvecklingssamtalet 31 jan och 1 feb 2024, tider


¤ föräldramötet, 5 sept 2023, agenda

¤ frågor (och svar!) från föräldamötet, 5 sept 2023


¤