Namn:
Inför utvecklingssamtalet:1) -Vad kan du berätta om din Grundskola? (-Hur var lärarna? -Eleverna? -Skolmiljön?)

-Gick det bra för dig att lära dig det Du behövde lära dig på din Grundskola?


Svar:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2) -Finns det någonting som vi mentorer behöver veta om Dig? (obs! -Vad som helst som kan påverka din inlärning/studiesituation!)


Svar:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3) -Hur lär Du dig bäst? -När har du nått dina bästa resultat på prov/inlämningar? -Hur gjorde du för att lyckas?


Svar:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________