UV-samtal VT24, NA23A

Marie Ståhl, Johan Lissel

Obs! Vårdnadshavare skall vara med!

Blå färg= V.h behöver inte var med


Tisdag 30/1:

Tid

Johan, A328

Marie, A427


13:00-13:20


Albin

13:20-13:40

Daron

Vincent

13:40-14:00

Vincent TG

Salman

14:20-14:40

Leo

Noah

14:40-15:00

Nils

Terje

15:20-15:40

Riven

Manvi (annan sal)

15:40-16:00

Matea


16:15-16:30

Yad
Torsdag 1/2:

Tid:

Johan, A328

Marie, A427


13:10-13:30

Hannes

Pauline

13:30-13:50

Sirak

Aswan

13:50-14:10

Zhakoun

Adam

14:20-14:40

Hanna

Dawood

14:40-15:00


Tugra

15:00-15:20


Boldbayar

15:20-15:40


Afnan

15:40-16:00


Lucas