Forskningsmetodik och statistik

http://www.infovoice.se/fou/


Den här sidan tar upp ALLT du behöver veta för att bli en bra forskare!

Skriven av en gammal läkare. Hög kvalitet!Välj: “Forskningsmetodik” → “kvantitativa metoder →”statistiska metoder” →”beskrivande statistik” → spridningsmått”


eller: “Forskningsmetodik” → “kvantitativa metoder →”statistiska metoder” →”beskrivande statistik” → “standardavvikelse