Lektioner s. 142-145, 4 dec 2017


¤ rep: Olika typer av blodkärl (s. 142 och 145). -Varför injicerar man i en ven och inte i en artär?

¤ människans hjärta: -slagvolym? -puls? -Hur mäter man puls? -Hur regleras hjärtats rytm (pulsen)? (s. 144-145)


¤ blodtryck: -systoliskt och diastoliskt tryck? -Hur mäter man blodtryck? -Vad är normalt blodtryck? -risker med högt/lågt blodtryck? -Vad beror blodtryck av? (s. 144)

¤ reglering av blodströmmen: -Hur går det till? -I vilka situationer kan det bli aktuellt? (s. 146)Hjärtats rytm: inbyggt impulscentrum (sinusknutan) i väggen på höger förmak. Härifrån leds elektriska signaler i hjärtats retledningssystem, först i kamrarnas väggar -som kontraherar- och därefter via hjärtats mellanvägg ner till de tjocka kammarväggarna -som kontraherar.


Hjärtats rytm styrs av:

¤ egen, inbyggd rytm

¤ hormoner (adrenalin!)

¤ nervsystemet (känner av ”blodtrycket, syrebrist och överskott av koldioxid”, s. 145)


”hjärtarytmi”: -Vad är? -Hur behandlas det? (”ablation”) http://www.arytmicenter.se/sv/

pacemaker: (svensk uppfinning!)

EKG:

Hur man tolkar ett EKG (obs! För läkarstudenter!): https://www.ekg.nu/

Hur man placerar elektroderna på kroppen när man skall mäta EKG: https://www.youtube.com/watch?v=36arVmsHq94Blodtryck: (s.145) -Varför problem när blodet skall transporteras i venerna? -Vilka problem kan uppstå?

 ¤ Åderbråck : https://stegforhalsa.se/huskurer-mot-aderbrack/


Blodets hastighet: (s.145) -Varför minskar trycket/hastigheten i kapillärnäten?


reglering av blodströmmen: (s. 146) Exempel på situationer när blodströmmen behöver regleras