Biologi 2, Innehåll, bedömning och arbetsform:


Innehåll: Kursen Biologi 2 har, enligt Skolverket tre ”centrala innehåll”:

Cell- och molekylärbiologi”, ”Organismens funktion”, och ”Biologins karaktär och arbetsmetoder http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/bio?tos=gy&subjectCode=BIO&lang=sv&courseCode=BIOBIO01#anchor_BIOBIO01

I år kommer vi att börja med arbetsområdet Mikrobiologi.

Vi kommer att arbeta ganska mycket med Människokroppen.

Jag kan även tänka mig arbetsområdet “Hjärnan” eller “Hormoner”.

Sedan måste jag ha med “Cell- och molekylärbiologi” också…


Bedömning:

Du måsta ha godkänt på varje”arbetsområde” för att få godkänt på kursen.

Du måste också ha godkänt på laborationerna för att få godkänt på kursen.


Enligt Skolverket är det flera ”förmågor” som bedöms. Här är några:


¤ Hur du hanterar de begrepp, teorier, arbetsmetoder och modeller som ingår i arbetsområdet

¤ Hur du söker, finner och utvärderar svar på olika frågor

¤ Hur du beskriver biologins betydelse för individ och samhälle

¤ Hur du laborerar och hur du utvärderar dina resultat

¤ Hur du använder dig av det naturvetenskapliga språket

¤ Hur du anpassar din kommunikationen till sammanhanget

¤ Hur och i vilken grad du tillämpar källkritik


Jag kommer att “väva in” dessa “förmågor” i mina provfrågor, i laborationerna och på lektionerna.


Arbetsmetod:

Vi kommer att labba, du kommer att få läxor, vi kommer att ha en del diskussioner i grupper och vi kommer att ha prov.


Jag bedömer dina förmågor på olika områden och sätter betyg. På läxor och lab-rapporter skriver jag kommentarer på Schoolsoft så att Du och dina föräldrar kan se och kommentera.


I ditt slutbetyg på kursen, som du får i juni tittar jag på helhetsbilden, alltså på ALLT du presterat under kursen. Jag försöker även titta på ”progression” (utveckling) i den mån det går. Betygen A-F handlar ju om att bedöma ”förmåga och kvalitéer”. Jag varierar uppgifterna på ett sätt så att denna bedömning blir möjlig.
Mall”:


Betygsgrundande moment:

Betyg:

Sammanlagt:Prov:

Laborationer:

(obligatoriska)

Läxor:

Lektioner:

(aktiv närvaro på lektioner och diskussioner, uppträdande, engagemang, seriositet,

grad av intresse, mm)

Sammantaget:___________