2017-12-04

Att göra regresserade grafer


Steg 1:

Det första steget du ska utföra när du ska framställa en regresserad graf är att starta Excel 2016 och sätta in dina mätvärden i en X/Y tabell, alla X-värden ska vara i den första kolumnen och Y-värden i kolumnerna åt höger. Kom ihåg att använda kommatecken och inte punkt om dina mätvärden har decimaler.

När du gjort detta bör det mer eller mindre se ut som följande:


Bild 1:


Steg 2:

För att sedan infoga dessa värden till en graf så markerar du alla värden och trycker på: Infoga --> Rekommenderade diagram.


Bild 2:


Steg 3:

Välj Punkt med utjämnade linjer och brytpunkter under ”Punkt” fliken.


Bild 3:


Steg 4:

Nu borde det finnas en linjerad graf i mitten av skärmen, för att förenkla redigering av grafen så för man den till ett separat blad genom att högerklicka vart som helst som inte är mörklagt av den röda färgen (Se bild 4), klicka sedan på ”Flytta diagram”, pricka in ”Nytt blad” och slutligen OK.


Bild 4:


Steg 5:

Nästa steg är att ändra graf-layout för att få axeltext på X och Y axeln som man gör genom att trycka på Snabblayout och välja Layout 10. För att ändra på axeltexterna så högerklickar man på texten och sedan väljer ”Redigera text”, detsamma gäller för grafens rubrik och linjetexten.

Bild 5:


Steg 6:

Nu vill vi göra en linjär ekvation som beskriver resultatet från det utförda experimentet. Först så högerklickar man på grafen och väljer ”Lägg till trendlinje”. Gå sedan längst ner på ”Formatera axel” fliken och kryssa in ”Visa ekvation för diagrammet” och ”Visa R-kvardatvärde i diagrammet”. Nu bör det finnas en ekvation och ett R2 värde vid grafen (Se bild 6). Det som R2 värdet berättar är hur rätt den linjära ekvationen är i förhållanden till de infogade mätvärdena. Ju närmare R2-värdet är till 1 desto bättre.

Bild 6:


Steg 7:

För att få ekvationen att närma sig 1 (Om R2-värdet inte är så nära 1 som t.ex. 0.75) så skrollar man tillbaka upp i ”Formatera trendlinje” och sedan byter från ”Linjärt” till ”Polynom”. Detta steg kan skippas om man redan har ett R2 värde som är väldigt nära 1, t.ex. 0.90 och upp. Annars så väljer man ”polynom” och sedan justerar siffran från 2 till 3 som gör grafens ekvation till en andra eller tredjegradsekvation.


Bild 7:Steg 8:

Ta den framtagna ekvationen och sätt in ett X-värde från mättabellen för att konfirmera att den framtagna ekvationen är korrekt. Får du fram det motsvarande Y-värdet så är ekvationen korrekt.


OBSERVERA

Excel kan ibland få fram en felaktig ekvation som kan bero på att det inte finns tillräckligt många decimaler i ekvationen. Lägg till fler decimaler genom att högerklicka ekvationen och sedan ”Formatera trendlinjeetikett”, byt ”Kategori” från ”Allmänt” till ”Tal” och justera decimalerna till ett värde mellan 15-30.