En Blodig lab!


 1. Bestäm förhållandet mellan röda och vita blodkroppar och jämför med lärobokens värden!


 1. Lyssna på ditt hjärta!


 1. Beräkna tiden det tar ditt hjärta att pumpa runt allt ditt blod i kroppen

 2. Bestäm ditt blodtryck och puls samt hur de förändras

 3. Bestäm hur blodsockernivån förändras med tiden

 4. Dissikera ett hjärta


Bakgrundsfakta
:

¤ En ”man” har 5 liter blod i sin kropp, en ”kvinna” har 4 liter.

¤ Hjärtats slagvolym är 50-90 ml per slag, beroende på kroppsstorlek och hur vältränad man är. Ni få själva välja ”ert värde”.Gör så här:

Uppgift 1) Färga blodcellerna enligt det protokoll som finns i lab. Viktigt att få ett tunt utstryk med blod! Här ser du hur man gör ett utstryk: https://www.youtube.com/watch?v=9xBcm-1NMqk

Uppgift 2) Lyssna på ditt hjärta! -Vad är det för ljud man hör? Hur uppstår de?

-Skiljer sig ljuden åt? (jämför med andra i gruppen)

Uppgift 3) När allt lugnar ner sig kan ni sätta er och fundera på hur ni skall lösa uppgift 3….Jag säger inget! (kolla ”bakgrundsfakta”)

Uppgift 4) Bestäm ditt blodtryck. Mät minst två gånger. Det bör gå minst en kvart mellan mätningarna! Se till att använda SAMMA blodtryckmätare varje gång, eftersom de visar lite olika värden. -Hade du högt eller lågt blodtryck? -Hur förändar puls/blodtryck beroende på exempelvis fysisk aktivitet?

 Uppgift 5) Räcker om ni testar en gruppmedlem! Börja med att mäta blodsockret (fastande mage!). Svep en must och proppa i testpersonen MÅNGA pepparkakaor! Mät därefter blodsockernivån var 15:e minut under så lång tid som möjligt! Redovisa förändringen som tydligt diagram!

Uppgift 6) En person håller i verktygen, en person är assistent och en person fotar. -Visa så många detaljer som möjligt hos hjärtat!Obs! All blodsutgjutelse sker i sittande position!

Tänk efter INNAN du sticker dig i fingret: -Vad du skall göra med blodet?

Se till att alla i gruppen är närvarande och fokuserade! -Vem gör vad? -Hur skall du få det att sluta blöda?


Förra året var det en kille som svimmade och slog upp ett jack vid ögonbrynet när han föll och slog i skåpdörren. Se därför till att den som sticker sig i fingret sitter ner på en stol!Bedömning:


E: Utför labben och skriver rapport.


C: Bra rapport som följer ”formen”. Har dessutom med en Inledning som beskriver lite mer bakgrundsfakta som anknyter till labben. Källkritik.


     1. A: ”Formen” följs felfritt. Sammanfattning på engelska. Inledningen är mer ingående och hela rapporten mer stringent. Uträkningarna i uppgifterna 1 och 3 är tydliga och pedagogiska. Visar hjärtats olika delar på ett tydligt och pedgogiskt sätt. Resultaten presenteras på ett snyggt sätt. Bra källkritik