En rökig lektion:Biologiskt perspektiv:

  1. HUR påverkar rökning kroppen?Samhällsperspektiv:

  1. Hur många (svenskar) dör varje år p g a rökning?


  1. Samhällskostnaden? Hur mycket kostar rökningen samhället per år?Kemiskt perspektiv:


4) Förklara skillnaden mellan ”huvudrök” och ”sidorök”


5) Hur många olika ämnen i en ”rökpuff”


6) -Varifrån kommer ämnena?


7) Ge exempel på ämnen som finns i en ”rökpuff”!¤ Smaktillsatser i tobaksvaror: http://www.tobaksfakta.se/wp-content/uploads/2016/05/Om-smaktillsatser.2016.pdf


¤ Hur många dör per år p g a rökingen?

http://www.riskbruk.se/default.aspx?id=9086


¤ Hur mycket kostar rökningen samhället per år? https://www.cancerfonden.se/livsstil/rokning