Frågor till s. 156-157:


  1. I vilken molekylär form gör sig Din kropp av med ”de kvävehaltiga resterna”?


  1. VARFÖR använder sig din kropp INTE av molekylen ”ammoniak” för att bli av med ”de kvävehaltiga resterna”?


  1. Varför använder sig Fåglar och Kräldjur av molekylen ”urinsyra” för att bli av med de kvävehaltiga resterna”?