Hjärnans mognad och utveckling:


 https://www.youtube.com/watch?v=6zVS8HIPUng

https://www.youtube.com/watch?v=Alk2pBj5Cas

 

7-8 åringar ”vet” en massa saker om allt möjligt och de är även intresserade av allt möjligt.

Hjärn-orsak:


Tonåringar är mer riskbenägna och impulsiva än vuxna

Hjärn-orsak:

Tonåringar är sämre på att planera framtiden och är sämre på ”temporal discontering” än vuxna.

Hjärn-orsak:

Tonåringar upplever känslor starkare än vuxna

Hjärn-orsak:

Tonåringar är sämre än vuxna på att se världen från en annan persons perspektiv

Hjärn-orsak:

Tonåringar upplever världen som mer pinsam än vuxna. De känner känslor av skam och skuld mer intensivt än vuxna.

Hjärn-orsak: