Lab: Skelett,leder, senor

jobba tre å tre!

Eftersom det finns två st vingar och 2 st lår kan ALLA

jobba aktivt! Glöm inte IKEA-lampan!1. Tallrikstricket:

Utför “Tallrikstricket” några gånger och fundera över vilka olika typer av leder som involveras i rörelsen! -Vilka olika leder berörs?


2. Chicken vs. Man:

Tag bort alla muskler från kycklingen och jämför dess leder/diskar/senor med människans!

Ju fler likheter/skillnader ni finner ju bättre! Glöm inte att fotografera era fynd!


a) -Finns det ledbrosk?

b) -Finns det senor?

c) -Hur är deras axelled uppbyggd jämfört med vår?

d) -Hur är deras knäled uppbyggd jämfört med vår?

e) -Hur är deras arnbågsled uppbyggd jämfört med vår?

f) -Hur är deras ryggkotor/ryggrad uppbyggd jämfört med vår?

g) -Har deras rörben benmärg?3. När lammen tystnar:

Använd en lammfot och sök reda på Akillessenan. -Vilken funktion har denna sena?

(-kan ni testa dess draghållfasthet?) -Kan ni hitta några ligament i lammets fot motsvarande dem i våra fötter (se bild)?


4. Benbygnad:

Undersök och jämför uppbyggnaden (kompakt ben, svampaktigt ben, benmärg) hos kossa, kyckling och människa!