En luftig lab!

(några riktigt blåsta övningar)¤ Bestäm antalet andetag per minut. Jag TROR att det lämpligaste sättet är att sitta still och under några minuter (3?) lägga handen på magen, blunda och räkna antalet inandningar.


¤ Bestäm volymen i ett andetag genom att tömma en 5 liters dunk med vatten (2 gånger,

medelvärde)

Obs! Detta är SVÅRT! Den första ”utandningen” skall trycka undan 5 liter vatten! Man måste ”ta i”! Det ”känns ovant”. Sedan går det lättare…. Torka upp ev spill!!! Upprepa flera gånger och tag medelvärde!

¤ Bestäm volymen i ett andetag genom att andas ut i en 5 liters påse (tills den är full)

Obs! Detta är SVÅRT! Man måste VARA LUGN! Man måste andas in genom näsan och sedan sakta och försiktigt andas ut genom munnen, in i påsen, andas in genom näsan och ut i påsen, ända tills dess påsen är full! Upprepa flera gånger och tag medelvärde!


¤ Räkneuppgift 1: antalet partiklar du skulle andas in under en dag (8h), om du vistades i ett rum (utan skorsten) där enda belysningen utgjordes av 10 st stearinljus!

Länk: DN, 5 dec 2012) http://www.dn.se/nyheter/sverige/stearinljus-rejal-luftfororenare/¤ Bestäm din ”vitalkapacitet” med spirometer. Addera ”residualvolymen” (s.134) så att du får ”totalvolymen”. Bestäm även ”vitalkapaciteten” med ”tornet” och jämför de två metoderna!

Räkneuppgift 2: tiden det tar att byta ut all luft i dina lungor!¤ Uppgift 3: Bestäm massan (tjära + nikotin) i en cigarett och jämför med innehållsförteckningen.

(Väg ett filter (obs! ”fina vågen”!), sätt ihop ”rökapparaten” och täta den, gå ut, rök på, gå in, väg och jämför!)¤ Uppgift 4.

Testa ”sugrörsandning” (se nedan) och skriv ner dina iakttagelser!Sugrörsandning:

från: (Inga Lill Valfridsson, ”Lär dig andas”)


Sitt eller stå bekvämt med rak rygg och sänkta axlar.

Räkna dina andetag under en minut.

Tag ett sugrör och håll det med ena handen.

Den andra handen hänger löst längst sidan.

Andas in genom näsan och ut genom sugröret.

Andas så -in genom näsan, ut genom sugröret- i en lugn och bekväm takt under tre minuter. Räkna därefter dina andetag under en minut.


Nu har andningen sannolikt förändrats så att du tar färre andetag per minut än tidigare och alltså andas lugnare. Produktionen av stresshormon minskar med andningstakten.