Osmotiskt värde för bakpotatis och gurka


InledningSyfte


Materiel och metod


Bild 1. Potatisbitarna är i det vänstra provrörsstället, gurkbitarna i det högra. I provställen stiger NaCl-koncentrationen från vänster till höger. Längst till vänster är 0 %-lösningen, bredvid den 1%-lösningen, sedan 2,5 %-lösningen, sedan 5%-lösningen och längst till höger är 10 %-lösningen.


Resultat

Förändring av längd, vikt och konsistens hos bakpotatis

Saltkoncentration

Längd innan (cm)

Längd efter (cm)

Procentuell förändring

0 %

7,05

7,30

+ 3,5 %

1 %

7,00

6,85

2,1 %

2,5 %

7,20

6,60

8,3 %

5 %

7,10

6,70

5,6 %

10 %

6,95

6,40

7,9 %

Tabell 1. Visar hur längden hos bakpotatisen förändrades i saltlösningar av olika koncentration.


Saltkoncentration

Vikt innan (g)

Vikt efter (g)

Procentuell förändring

0 %

5,7

6,8

+ 19 %

1 %

5,8

5,3

8,6 %

2,5 %

5,3

4,3

18 %

5 %

6,2

3,7

40 %

10 %

5,6

4,0

29 %

Tabell 2. Visar hur vikten hos bakpotatisen förändrades i saltlösningar av olika koncentration.


Saltkoncentration

Konsistens innan (1-10)

Konsistens efter (1-10)

Procentuell förändring

0 %

5,0

9,0

+ 80 %

1 %

5,5

6,0

+ 9,1 %

2,5 %

5,5

4,0

27 %

5 %

5,5

2,5

55 %

10 %

5,0

2,0

60 %

Tabell 3. Visar hur konsistensen hos bakpotatisen förändrades i saltlösningar av olika koncentration.


Diagram 1. Visar hur stor den procentuella förändringen var för olika saltlösningar och tre olika parametrar: längd, vikt och konsistens.


Diagram 2. Visar den procentuella förändringen för längd, vikt och konsistens, med 2 % saltkoncentration som maxvärde i x-led. I detta diagram kan linjernas skärningspunkter med x-axeln läsas av med större noggrannhet än i diagram 1.


Ur diagrammet ovan kan det avläsas att den procentuella förändringen är 0 vid 0,68 % saltkoncentration för längd- och viktkurvan och 1,38 % för konsistenskurvan. Medelvärdet av dessa är 0,91% . Bakpotatisens osmotiska värde lär motsvaras av en saltlösning med koncentrationen 0,9 %.


Förändring av längd, vikt och konsistens hos gurka

Saltkoncentration

Längd innan (cm)

Längd efter (cm)

Procentuell förändring

0 %

7,50

7,55

+ 0,67 %

1 %

7,10

7,00

1,4 %

2,5 %

7,20

7,10

1,4 %

5 %

7,20

7,15

0,70 %

10 %

7,15

7,10

0,70 %

Tabell 1. Visar hur längden hos gurkbitarna förändrades i saltlösningar av olika koncentration.


Saltkoncentration

Vikt innan (g)

Vikt efter (g)

Procentuell förändring

0 %

6,8

7,5

+ 10 %

1 %

7,7

7,1

7,8 %

2,5 %

9,1

8,5

6,6 %

5 %

6,7

6,3

6,0 %

10 %

8,1

7,0

14 %

Tabell 2. Visar hur vikten hos gurkbitarna förändrades i saltlösningar av olika koncentration.


Saltkoncentration

Konsistens innan (1-10)

Konsistens efter (1-10)

Procentuell förändring

0 %

6,0

8,0

+ 33 %

1 %

4,5

4,0

11 %

2,5 %

5,0

3,0

40 %

5 %

6,0

5,0

17 %

10 %

5,0

3,0

40 %

Tabell 3. Visar hur konsistensen hos gurkbitarna förändrades i saltlösningar av olika koncentration.


Diagram 3. Visar hur stor den procentuella förändringen var för olika saltlösningar och tre olika parametrar: längd, vikt och konsistens.


Diagram 4. Visar den procentuella förändringen för längd, vikt och konsistens, med 1 % saltkoncentration som maxvärde i x-led. I detta diagram kan linjernas skärningspunkter med x-axeln läsas av med större noggrannhet än i diagram 3.


Ur diagrammet ovan kan det avläsas att den procentuella förändringen är 0 vid 0,35 % saltkoncentration för

längdkurvan, vid 0,57 % för viktkurvan och vid 0,75 % för konsistenskurvan. Medelvärdet av dessa är . Gurkans osmotiska värde lär motsvaras av en saltlösning med koncentrationen 0,6 %.Diskussion


källförteckning