Bakterier, 24-31 aug 2017¤ Storleksjämförelse växtcell, djurcell, bakterie


¤ Bakteries byggnad (cellnivå) https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Featured_pictures/Other_lifeforms/Bacteria#/media/File:Average_prokaryote_cell-_en.svg¤ klassificering av bakterier: bygger bl a på:

a) bakteriers form

b) deras behov av syre: (aerob/anaerob)

c) Vilka näringskällor de kan använda sig av (“substrat”)

d) cellväggens byggnad: gram+/gram -


¤ Ni skall kunna förklara skillnaden i hur cellväggen är uppbyggd hos Gram+ bakterier och Gram- bakterier https://www.youtube.com/watch?v=Jvo6IGKTvxA


¤ Ni skall kunna förklara HUR en gramfärgning går till, vilket syftet med färgningen är samt vad som sker i bakterien !


¤ Begreppet “biofilm”: https://sv.wikipedia.org/wiki/Bakterier

¤ intressant klipp från biofilm i munnen (“plack”) som visar dess komplexitet; https://www.youtube.com/watch?v=mPyL0-nlJ_4

¤ Bra om biofilm: https://www.youtube.com/watch?v=lpI4WCM_9pM


¤ Begreppet “quorum sensing” https://sv.wikipedia.org/wiki/Quorum_sensing


läxa: frågor att besvara:

1) Vad innebär begreppet "biofilm"?

2) Beskriv någon/några betydelser som "biofilmer" kan ha för individen/samhället!

3) Vad innebär begreppet quorom sensing?