Allmänt om muskler (skelettmuskulatur):


Antalet muskler i kroppen: De flesta säger ”strax över 600 st”


Kroppen största muskel: De flesta säger ”sätesmuskeln” eller ”lårmuskeln”… http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Rorelseapparaten/Muskler-och-senor/?ar=True


Kroppens minsta muskel? Stapediusmuskeln i mellanörat.

http://www.anatomie-physiologie.de/ana_media/Ohr-Mittelohr-Stapedius.jpg


Kroppens starkaste muskel: De flesta säger ”tungan”, men det verkar vara en myt! http://plingman.wordpress.com/2009/09/08/stark-starkare-starkast/ , här ser man ögats muskler: http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Rorelseapparaten/Muskler-och-senor/?ar=True

Vilken min kräver arbete av flest ansiktsmuskler? -Att “le glatt”, eller att ”se sur ut”? (obs! Detta momement kräver att du testar de olika minerna!)

svar: ”53 st”,enligt http://www.faktoider.nu/skrattmuskler.html, 43 st, enligt http://www.majakliniken.se/botox/ (här ser man också injektion av Botox!) allmänt om Botulinumtoxin: http://sv.wikipedia.org/wiki/Botulinumtoxin