Lektion 5 sept 2017


tarmfloran:

¤ artiklar om tarmfloran/ADH, "probiotika"

http://www.svd.se/kan-bakterier-lindra-adhd-symtom

http://foodpharmacy.se/2015/05/docent-catharina-lavebratt-barn-med-adhd-har-ofta-mag-och-tarmproblem/


antibiotika:

¤ -Vad är antibiotika?

¤ Varför utvecklar bakterier resistens mot antibiotika?

¤ Hur kan förmågan att tåla antibiotika uppkomma hos bakterier?

¤ Hur fungerar antibiotikan? (mekanismerna) -Hur försvarar sig bakterierna mot antibiotikan?länkar om antibiotikans mekanismer och bakteriernas motvapen:

Introduction: https://www.youtube.com/watch?v=mngVeKX8plk

¤ Den här tar upp fyra mekanismer, men inte hur bakterierna utvecklat motvapen: https://www.youtube.com/watch?v=X1GT2bKgci8

¤ Tar upp en mekanism och några motvapen, samt HUR förmågan att motstå antibiotika kan överföras mellan bakterier: https://www.youtube.com/watch?v=oll8PGmunR0

¤ Mekanismen hos Penicillin och Tetracyclin  + bakteriernas motvapen: http://www.youtube.com/watch?v=qBdYnRhdWcQAntibiotikaresistens

¤ Mycket skicklig och initierad professor. VET vad han snackar om! (obs! 43 min in på filmen): http://urskola.se/Produkter/176831-UR-Samtiden-Mikroorganismer-vi-lever-med-Pandemier-gar-det-att-skydda-sig