Lektion: Depression, (forts), 2 maj 2018Fyrdubblat antal 5-9 åringar får läkemedel mot depression”, SvD 17 sept 2017


1) Hur stor är den procentuella ökningen av antidepressiva SSRI-preparat bland pojkar i åldern 5-9 år (2006-2016)?


2) Hur stor är den procentuella ökningen av antidepressiva SSRI-preparat bland flickor i åldern 15-19 år (2006-2016)?


3) Siffrorna är ju ganska gamla. -Hur tror du att utvecklingen sett ut de senaste åren (2016-2018)?


4) Ge exempel på biverkningar från antidepressiva SSRI-preparat som vuxna kan få och som barn kan få


5) -Hur många vuxna ingick i Janus Christian Jakobsens undersökning (feb 2017) och vad kom de fram till?


6) -Varför vill ingen starta nya undersökningar av biverkningar hos barn?
P-pillret-först älskat, nu ratat”, Svd 22 april 2018

7) -Hur reagerade 18 åriga Karolina på p-piller?


8) Beskriv upplägget av studien rörande biverkningar av p-piller på Karolinska Institutet. -Vilket resultat kom de fram till?


9) Hur reagerade 35-åriga Li på hormonspiralen?


10) Hur många kvinnor ingick i den Danska registerstudien och vad kom de fram till?


11) Hur förklarar professor Øjvind Lidegaard att det tagit mer än ett halvt sekel att bevisa att ett preparat som tas av fler än 100 miljoner kvinnor världen över ger psykiska biverkningar?
Alltfler tonåringar i Sverige mår psykiskt dåligt”, P1, Studio ett, 26 april 2018

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6939355

¤ Annesofie Blixt, arbetar för organisationen “Tilia” med syfte att stödja ungdomar

¤ Monika Olsson, kurator sedan 27 år!

¤ Ulrika Lindkvist, enhetschef på Skolverket12) Varför mår ungdomar psykiskt dåligt, enligt Annsofie (ansvarig för Tilias umgdomschatt)?

-Vilka är Annsofies råd för att minska elevernas psykiska ohälsa i skolan?13) -Varför mår ungdomar psykiskt dåligt, enligt Monika Olsson?14) Hur har ungdomarnas “mående-situation” förändrats under de 27 år som Monika varit kurator?15) -Varför mår ungdomar psykiskt dåligt, enligt Skolverkets chef, Ulrika Lindkvist?

-Vad gör Skolverket för att minska elevernas stress i skolan och psykiska ohälsa?16) Hur tycker Gustav Fridolin (Mp) att man skall minska elevernas stress i skolan?

Folkhälsomyndighetens rapport om ungdomars mående:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/varfor-har-den-psykiska-ohalsan-okat-bland-barn-och-unga-i-sverige/